Activitate productivă cu deficiență de vedere,

activitate productivă cu deficiență de vedere

teoria petelor

Obiectulscopul si sarcinile psihopedagogiei sociale 1. Continutul si structura psihopedagogiei speciale. Statutul interdisciplinar, relatiile cu psihologia, pedagogia si alte stiinte.

vitamina pentru numele viziunii

Psihopedagogia speciala este o stiinta care se ocupa de persoanele handicapate, de studiul particularitatilor psihice, de instructia si educatia lor, de evolutia si dezvoltarea lor psihica, de modalitatile corectiv-recuperative, pentru valorificarea potentialului uman existent si formarea personalitatii acestora, in vederea integrarii socio-profesionale cat mai adecavte.

Dezvoltarea psihopedagogiei speciale trebuie privita prin prisma evolutiei stiintelor pedagogice si psihologice. In acest context s-au construit noi domenii ce au trecut de la latura teoretica la accentuarea caracterului aplicativ, bazat pe nevoia de cunoastere a copilului si de evaluare a capacitatilor psihice in vederea adoptarii unor strategii pentru sporirea influentelor procesului instruictiv-educativ. S-a impus activitate productivă cu deficiență de vedere ca diferentele psiho-fizice dintre copii si modalitatile specifice de activitate determina adoptatrea erarhica si diferentiata a educatiei si interventiilor care sa valorifice maximal, potentialul uman restant.

Astfel se considera ca orice fiinta umana poate fi supusa unui proces pozitiv de influentareiar pentru copiii deficienti, instructiile si educatiile sa se subordoneze scopului corectiv-recuperativ si integrativ socio-profesional. In acest fundal s-au constituit domeniile psihopedagogiei speciale care ulterior au captat o diversitate si o dezvoltare semnificativa. Demersurile specializate din practica scolara a invatamantului special au determinat adoptarea de programe si manuale care sa raspunda obiectivelor respective si sa contribuie la sporirea eficientei pregatirii subiectilor pentru viata sociala.

Verza se refera si la scăderea vederii la un ochi multidisciplinar al PPS In paralel la nivelul PPS s-au diversificat noi domenii, la dezvoltarea carora si-au adus contributia o serie de specialisti prin cercetari de marca teoretico-aplicativa. Surdopsihologia sau psihopedagogia deficientului de auz studiaza particularitatile dezvoltarii psihofizice ale subiectilor cu disunctionalitate auditiva si mijloacele adecvate compensatoriiinstructiv-psihofizice ale subiectilor cu disfunctionalitate auditiva si mijloacele adecavte compensatorii, instructuiv-educative si recuperatorii in vederea formarii personalitatii si a unei bune incadrari socio-profesionale.

Surdopsihopedagogia studiaza si cauzele surditatii prevenirea activitate productivă cu deficiență de vedere de risc si particularitatile dezvoltarii psihice a persoanelor cu deficiente de auz ;constata si explica structuratipul si gradul surzenieiin vederea interventiei medicale timpanoplastietehnice protezare si compensator auditive ;elaboreaza princiile incadrarii in sistemul scolar speciala si generalcat si in societate si activitatea productiva ,studiaza particularitatile vietii si activitatii copilului cu deficienta de auz in familie in mediul social si evidentiaza importanta factorilor sociali si educativi in formarea personalitatii lui.

Asadar, surdopsihopedagogia este o stiinta interdisciplinara utilizand date si rezultate ale cercetarii din domeniu pedagogiei, pedagogiei, psiholingvisticii, medicinei, fiziologie, acusticii, electronicii, sociologiei.

Surdopedagogia studiaza si stabileste cauzele si consecintele imediate si indepartate ale pierderii auzuluiprincipiile si metodele generale si speciale de demutizare in raport cu timpul disfunctiei auditive surd-hipoacuziemetodologia receptiei vorbirii prin labiolecturaa emiterii si corectarii vorbirii cu si fara ajutorul aparatelor electro-acustice. Tiflopsihologia este o ramura a psihopedagogiei speciale avand ca obiect de studiu legile specifice si fenomenele ce caracterizeaza dezvoltarea diverselor structuri ale personalitatii deficientilor vizuali nevazatori, ambliopia instruirii si educarii acestora cu scopul fundamentarii stiintifice a masurilor si metodelor menite sa contribuie la recuperarea si integrarea sociala.

Tiflometodica este axata pe metodologia predarii disciplinelor de studiu cuprinde in programa scolara. Tiflotehnica este parte teoretico-practica a construirii si folosirii materialului didactic si a aaparaturii utilizate in activitattile scolare. Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu deosebit de complexcu implicatii pertinente atat in activitatea practica cat si in cea teoretica.

restabiliți viziunea prin metodă

Sensul restrictiv acordat logopediei si anume acela de a educade a corecta vorbirea orala sau scrisa tulburata si respectiv elaborarea unor tehnicia unei metodologii adecvate care sa faca posibila indeplinirea scopului intr-un timp cat mai scurt, a accentuat caracterul ei practic.

Logopedia are prin excelenta un caracter aplicativde prevenire si inlaturare a tulburarilor de limbaj in vederea dezvoltarii psihice generale a persoanei, de a stabili sau restabili relatiile cu semenii sai, de a facilita insertia in colectiv ,de a forma si a dezvolta.

In acelasi timp se are in vedere analiza impactului deficientei in planul evolutiei personalitatii si comportamentului, a elaborarii unor programe educational recuperative activitate productivă cu deficiență de vedere a pregatirii persoanelor respective pentru viata social profesionala.

PPS este o stiinta de sinteza viziune deplasată utilizeaza informatiile complexe furnizate de medicina pediatrie, neurologie infantila, oftalmologie, otolaringologie, audiologie, ortopedie, igiena psihologie cu ramurile salepedagogie, sociologie, stiinte juridice in studierea dinamica a personalitatii tuturor formelor de handicap prin deficienta si inadaptare.

Statutul interdisciplinar al PPS Un domeniu complex de sinteza cu caracter interdispciplinar care s-a nascut la intersectia dintre ariile de cuprindere –tematica si investigativa ale mai multor stiinte traditionale cu caracter sociouman ,in deosebi stiintele medicalepsihologia si stiintele educatieistiinte sociojuridice implicate in studiul si rezolvarea problemelor pe care le ridica persoanele cu handicap.

Dezvoltarea trebuie privita prin prisma evolutiei stiintelor psihologiece si pedagogice. Traditional PPS s-a dezvoltat in principal prin delimitarea preocuparilor la problematidca psihologica si pedagogica a persoanelor cu dificultati in dezvoltare intr-un palier sau altul al activitatii psihidce sau fizice. Sunt preocupari practice si teoreticebazate pe interferenta informatiilor din domeniile stiintelor studiului omului.

Mielu Zlate precizeaza caracterul de reciprocitate in sensul ca orice progres produs in stiintele tangente psihologiei vor influenta demersurile “redefinirii psihologiei” mai ales din perspectiva practic actionala. In acelasi context psihologia si pedagogia din perspective diferite sunt centrate pe viziune normală a adultului omului normaldar nu se pot lipsi de exemplificari ale unor cazuri sau ale unor caracteristici din activitatea psihica a persoanelor ce se plaseaza la extremele normalitatii tocami pentru a se contura cu mai multa exactitate aspectele comune si de referinta generala.

Nefiind doar o stiinta psihologica ori pedagogicaPPS isi defineste obiectul de studiul si isi delimiteaza campul de preocupari in zona de interpatrundere a celor douafiind prin urmare o disciplina de granita.

Experiență inedită pentru persoanele cu deficiență de vedere - Litoral TV

Consecinta principala a acestui fapt este deschiderea teoreticametodologica si aplicativa catre o serie de alte ramuri si domenii stiintifice ,enumerand in continuare relatiile interdisciplinare pe care le intretine cu : stiinte medicale ; cu psihodiagnoza ; cu psihoterapia ; cu psihologia varstelor ; cu psihologia scolara ; cu psiholingvistica ; cu psihologia sociala ; cu asistenta sociala In fine cu diverse specialitati pedagogice si sociologice.

Nu putem omite interesul pentru orice aplicatie ori procedura tehnica atat in ceeia ce priveste depistarea deficientelor cat si compensarea protetica ori chiar rezolvarea acestora. Tehnologia sub activitate productivă cu deficiență de vedere mai variate aspecte constituie o fateta distincta a PPs. Asadar PPS este un domeniu interdisciplinar ce are radacini8 comune cu psihologia si pedagogia ,dar si multiple tangente cu medicinaasistenta sociala si juridica –ce au ca obiect cooperarea cu domeniile inrudite in directia cunoasterii, evaluarii copiilor, adolescentilor, tinerilor cu deficiente, incapacitati generatoare de handicap in vederea instruirii si educatiei lor adaptate, a terapiei specifice si stimularii compensatorii a ocrotirii si integrarii sociale.

In PPS demersul investigativ orienteaza studiul intr-o persepectiva interdisciplinarapun accent atat pe elucidarea cauzelor si a formelor de manifestare anomaliilor prezente in dezvoltarea copiilor cu deficiente cat si pe stimularea proceselor compensatorii pe fundamentarea interventiei educativ terapeutice.

Problematica terminologiei in literatura de specialitate. Clarificarea notionala si operationala a conceptului de activitate productivă cu deficiență de vedere 1.

Evolutia cunostintelor despre deficienta de auz

Exemple: incapacitate de comunicare, de igiena personala, de locomotie, etc. Incapacitatea depinde, dar nu obligatoriu, si nu de o maniera univoca, de deficienta. Atat deficientele, cat si incapacitatile, pot fi vizibile sau invizibile, temporare sau permanente, progresive sau regresive; 4. Categorii posibile: handicapuri de independenta fizica, orientare, autonomie economica, integrarea sociala, etc. Handicapul este o functie a raporturilor persoanelor deficiente cu mediul lor. El survine atunci cand aceste persoane intalnesc obstacole culturale, materiale, sociale, care le impiedica sa acceada la diversele sisteme ale societatii, disponibile pentru ceilalti cetateni.

Activități cu deficiențe de vedere. Proiecte in desfasurare

Starea de handicap exprima dezechilibrul aparut in viata unui individ in tentativa sa de a-si asuma si indeplini rolul social conferit de colectivitatea in care este integrat. Educatia este o activitate continua care urmareste dezvoltarea constienta si performanta a potentialului individual in functie de cerintele mediului social normat. Expresia desemneaza acele cerinte ori nevoi fata de educatie derivate sau nu dintr-o deficienta care sunt suplimentare dar si complementare obiectivelor generale ale educatiei pentru un copil.

Aceasta sintagma desemneaza un continuum al problemelor speciale de educatie, cu referire la activitate productivă cu deficiență de vedere registru larg de tulburari care se intinde de la deficientele profunde la tulburarile usoare de invatare.

Se asigura accesul la educatie fie in structurile invatamantului special segregatfie in diversele forme de integrare scolara in scolile obisnuite. Pentru a realiza activitate productivă cu deficiență de vedere scolara s-au organizat diverse forme de scoklarizare: clase speciale in scoala obisnuita, grupe de elevi cu CES in clasa obisnuita, integrare individuala.

  • Bază de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate Bune practici de favorizare a incluziunii copiilor cu deficiențe în școala publică prin: depistare precoce a deficienței, intervenție timpurie, debut școlar în școala publică, trasee educaționale compatibile cu tipul și gradul de deficiență.
  • Evolutia cunostintelor despre deficienta de auz referat
  • În Codicele lui Justinian se găsesc reflectate 1 atitudinile societatii fata de surzi si sunt stipulate drepturile pe are aceştia le aveau.
  • Evolutia cunostintelor despre deficienta de auz Evolutia cunostintelor despre deficienta de auz Terminologie Temenii folositi atat in stiinta, cat si in limbajul obisnuit, pentru a desemna persoanele cu tulburari de auz, sunt : surdo-mut, surdo-vorbitor, deficient de auz, disfunctional auditiv, hipoacuzic, handicapat de auz, asurzit.
  • Între tradiție și modern — Instituție recunoscută la nivel național din anul Scoala pentru Deficienti de Vedere Bucuresti - Proiecte in desfasurare Ore de activități pentru copii cu deficiențe de vedere Proiecte si Activitati Ore de activități pentru copii cu deficiențe de vedere Centrul de Intervenţie Timpurie Scoala pentru Deficienti de Vedere Bucuresti - Proiecte si Activitati Activități cu deficiențe de vedere.

Elevii cu CES beneficiaza complementar de sericiile unui profesor de sprijin in clasa, profesor itinerant, servicii de compensare-corectare specifice desfasurate in cabinete si centre din scoala sau in afara scolii obisnuite logopedie, reeducare neuro-motorie, psihoterapie, etcin functie de nevoi. Nirje, reprezinta procesul prin care se asigura activitate productivă cu deficiență de vedere la tiparele existentiale si la conditiile de viata obisnuite, pentru toate categoriile de persoane”.

Dupa L. Kebon, normalizarea are patru nivele functionale: -Normalizarea fizica reprezinta posibilitatea de a avea acces la mijloacele fizice obiectuale pentru satisfacerea nevoilor fundamentale, primare. Integrarea semnifica faptul ca relatiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoastere a integritatii lor, a valorilor si drepturilor comune ce le poseda.

Obiectul , scopul si sarcinile psihopedagogiei sociale

Adica nu sunt priviti exclusiv prin prisma deficientelor dintre ei si normali, atitudine ce duce la segregare si handicapare, ci este necesara o atitudine, o privire asupra intregii personalitati ce poseda si calitati si posibilitati compensatorii ce le pot oferi posibilitatea ducerii unei vieti cat mai apropiata de cea a normalilor si in interiorul comunitatii normalilor, daca beneficiaza de servicii si facilitati speciale.

Nirje spunea ca “integrarea inseamna sa ti se permita sa fi capabil sa fii tu insuti printre ceilalti”. Integrarea se refera la relatiile dintre individ si societate.

In invatamant, integrarea se refera la asigurarea serviciilor de educatie speciala in cadrul scolilor obisnuite. Alegerea dintre mai multe alternative de integrare posibile va tine seama exclusiv de dorintele claritatea este nevoile celor implicati si nu se va rezuma la o decizie arbitrara si activitate productivă cu deficiență de vedere de ordin administrativ.

S-a impus ca necesitate abandonarea practicii izolarii elevilor cu dizabilitati in institutii segregatecare formeaza indivizi insuficient adaptati pentru a face fata exigentelor societatii.

Pijl, - se refera la faptul ca oricine, indiferent de deficienta sa sau de deficientele pe care le intampina in invatare, trebuie tratat ca un membru al societatii, iar diversele servicii speciale de care are nevoie trebuiesc furnizate in cadrul serviciilor sociale, educationale, medicale si celelalte servicii puse la dispozitia tuturor membrilor comunitatii.

Incapacitate dizabilitate desemneaza un numar arta vederii limitari functionale cauzate de deficiente intelectuale, fizice, senzoriale, de conditii de activitate productivă cu deficiență de vedere ori de mediu. Limitarile neurologia deficienței vizuale fi partiale sau totale si care nu permit ca o activitate sa fie indeplinita in limitele considerate normale pentru o fiinta umana.

acuitatea vizuală 0 9 ce este

Reabilitarea se refera la un proces destinat, sa dea posibilitatea persoanelor cu deficienta sa ajunga la niveluri functionale fizice, psihice si sociale corespunzatoare, furnizandu-le acestora instrumentele cu ajutorul carora isi pot schimba viata in directia obtinerii unui grad mai mare de independenta.

Recuperare, termen uzitat in Romania, are in esenta o semnificatie echivalenta cu cel de reabilitare, avand insa o incarcatura mai puternica medicala si sociala. Exista tendinta de a utiliza in cuplu notiunile de abilitare – reabilitare, prima referindu-se la acele functii care nu mai pot fi recuperate.

In schimb prin mecanisme de compensare se pot forma abilitati, capacitati bazale pentru integrarea sociala si profesionala. Conceptul de sanse egale, reprezinta rezultatul prin care diferite sisteme ale societatii si mediului, precum serviciile, activitatile culturale, informarea si documentarea, sunt puse la dispozitia tuturor, in particular a persoanelor cu dizabilitati. Termenul de egalizarea sanselor este procesul prin care diferitele sisteme sociale si de mediu infrastructura, servicii, activitati informative, documentare devin accesibile fiecaruia si in special persoanelor cu handicap.

Termenul servicii de sprijin, se refera la acele servicii care asigura atat independenta in viata de zi cu zi a persoanei cu handicap cat si exercitarea drepturilor ei Pentru protectie speciala, s-a propus urmatoarea definitie: “Protectia speciala cuprinde totalitatea actiunilor intreprinse de societate in vederea diminuarii sau chiar inlaturarii consecintelor pe care deficienta cauzatoare de handicap considerata factor activitate productivă cu deficiență de vedere risc social o are asupra nivelului de trai a persoanei cu handicap.

Asevedeași