Cea mai exactă viziune,

It is the most accurate test to detect coronary artery narrowing.

Cea mai exactă viziune. Traducere "most accurate" în română

Acesta este testul cel mai precis pentru a detecta îngustarea arterelor coronare. But "help" might not be the most accurate word. Dar "ajutor" s-ar putea să nu fie cuvântul cel mai precis. In pursuit of the most accurate data, Watson. Urmărim cele mai precise date, Watson.

Traducere "most accurate" în română

To obtain the most accurate values of Va for each colour of LED, you can calculate an average value using the results obtained by several students. Pentru a obţine cele mai precise valori pentruVafpentru fiecare culoare emisă de LED-uri, puteţi calcula o valoare cea mai exactă viziune folosind rezultate obţinute de mai mulţi elevi.

What he needs from us is the probleme de vedere accurate timeline we can provide. Ce ne trebuie nouă, este cea mai precisă cronologie pe care o putem oferi. Polymerase chain reaction PCR is the most accurate method of diagnosis.

most accurate - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Testul reacției de polimerizare în lanț PCR reprezintă cea mai precisă metodă de diagnosticare. Unfortunately it is not the most accurate dowel jig out there. Din păcate, nu este cel mai precis jig diblu acolo. It is the most accurate cea mai exactă viziune to detect the location s and severity of artery occlusion, as well as collateral circulations.

Top provocări de business pentru companii medii şi mari — Medialine AG

Acesta este testul cel mai precis pentru a detecta locaţia cu şi severitatea de ocluzia arterei, tirajele precum şi garanţii. It's one of the most accurate clocks in the world.

miopie și hipermetropie la ochi diferiți

Este cel mai precis ceas din lume. So I was Așa că am fost rănit, cred ar fi cuvântul cel mai precis.

The Rival is a gaming mouse designed for competitive gamers who want the most accurate sensor available and unlimited physical and technical customization options. Rival este un mouse de gaming destinat gamerilor competitivi care doresc cel mai precis senzor disponibil si optiuni nelimitate de personalizare fizica si tehnica. This is the most accurate test for Hirschsprung's disease. The doctor removes and looks at a tiny piece of the intestine under a microscope.

Acesta este testul cel mai precis pentru boala lui Hirschsprung. Medicul elimină şi se uită la o bucatica de intestin sub un microscop.

Top provocări de business pentru companii medii şi mari

No less a thinker than Albert Einstein once said that the simplest explanation tends to be the most accurate. Nimeni altul decât Albert Einstein a spus cândva că cea mai simplă explicație tinde să fie cea mai precisă.

Simple Method To Make $100 A Day Trading Cryptocurrency As A Beginner - Binance Tutorial Guide

But the most accurate vision in film is Godard's Sauve qui peut, la vie. Dar cea mai precisă viziune de film e la Godard în Sauve qui peut, la vie.

It is also desirable for instruments to be able to measure average power over any user-selected time interval the most accurate devices perform an internal calculation to divide accumulated energy by elapsed time.

  • Noutăți Top provocări de business pentru companii medii şi mari a fost un an atipic, iar efectele pandemiei se vor simţi şi anul viitor.
  • Cea mai exactă viziune Walter Veith - Este acesta Sfarsitul?
  • Покидая Совет, он спросил себя - неужели его тихая покорность, полное отсутствие негодования по поводу закрытия пути в Лис не вызвали у Советников удивления.

De asemenea, este de dorit ca instrumentele să poată măsura puterea medie în orice interval de timp selectat de utilizator dispozitivele de măsurare cele mai precise efectuează un calcul intern constând în împărțirea energiei acumulate la timpul scurs. Over the next few years, their theory was fleshed out and rapidly became the most accurate and powerful theory mankind had ever had. În anii ce-au urmat, teoria lor a luat avânt și a devenit cea mai precisă și puternică teorie a omenirii.

norme de vârstă pentru viziune

Which one of these is the most accurate? Care dintre aceste teste e cel mai precis?

Cea mai exactă viziune

The most accurate way to measure all TDS in water in a laboratory is to evaporate the water leaving behind dissolved solutes as residue, and then weighing the residue. Modul cel mai precis pentru a masura TDS din apă într-un laborator, este de a evapora apa lăsând în urmă soluțiile dizolvate ca și reziduuri și apoi cântărirea acestora.

îmbunătățirea vederii din diabet

In order to test whether you have cultivated and maintained your xinxing solidly, testing you while you are asleep or meditating in deep ding is the most accurate way to see if you are solid. Pentru a testa dacă ai cultivat şi ţi-ai menţinut xinxing-ul ferm, testarea ta în timp ce dormi sau meditezi în ding adânc este cea mai precisă modalitate de a vedea dacă eşti ferm.

picături pentru ochi pentru o vreme

Asevedeași