Cerințele de viziune către comitetul de anchetă, Responsabilitatea noastră | Bosch în România

cerințele de viziune către comitetul de anchetă

Indicatori pe termen scurt (Ancheta UNICA)

Evolutiile macroeconomice, accelerarea implementarii reformelor, demersul integrării europene impun definirea cu sporită rigoare a obiectivelor strategice prioritare ale statisticii, la nivel naţional, regional şi sectorial, perfecţionarea metodelor de investigatie, creşterea capacităţii Institutului Naţional de Statistica de comensurare a stării economice şi sociale a tarii, precum şi a evolutiilor înregistrate. Totodată, modernizarea şi asigurarea sustenabilitatii dezvoltării statisticii implica, într-o viziune complexa a proiectării strategiei de dezvoltare, îmbunătăţirea metodologiilor de elaborare a datelor şi informaţiilor, modernizarea şi diversificarea diseminarii cerințele de viziune către comitetul de anchetă, încheierea, în linii generale, a procesului de aliniere şi armonizare a statisticii româneşti la acquis-ul comunitar.

dacă viziunea se restabilește după naștere

Misiune, valori, sarcini şi principii fundamentaleInstitutul Naţional de Statistica I. Prin lege, I. Ministerele, Banca Naţionala a României şi alte instituţii publice realizează statistici în domeniile corespunzătoare, acestea făcând parte integrantă din statisticile oficiale.

Misiunea Institutului Naţional de StatisticaColectarea, prelucrarea, analiza şi diseminarea datelor statistice oficiale necesare fundamentarii şi evaluării politicilor economice şi sociale, a deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor ştiinţifice, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale şi altor categorii de utilizatori interni şi externi.

Valori promovate de Institutul Naţional de StatisticaSistemul statistic românesc este construit în mod definitoriu pe baza Cerințele de viziune către comitetul de anchetă Fundamentale ale Statisticii Oficiale aprobate de Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite în aprilieşi anume: imparţialitate, independenta profesională, transparenta metodelor aplicate, dreptul de a comenta interpretarea eronată a datelor, utilizarea celor mai eficiente resurse, confidenţialitate, transparenta, cooperare interna, aderare la standardele internaţionale, cooperare internationala.

Bazele legale ale statisticii dezvoltare structura organizatoricăActe normative, repere ale dezvoltăriiConsolidarea conceptului de statistica oficială, principiile generale de organizare a acesteia sunt reglementate prin normele legale în vigoare. Statistica României are ca obiectiv asigurarea armonizării legislative a statisticii româneşti cu cerinţele, metodologia şi standardele UE prin transpunerea prevederilor din oamenii pierd din vedere legale şi acordurile UE în legea naţionala şi introducerea acestora în sistemul statistic naţional.

Responsabilitatea noastră

Actele normative care reglementează activitatea statistica sunt cuprinse în anexa 1. Principalele repere ale dezvoltării statisticii româneşti după sunt cuprinse în anexa 2. Structura organizatoricăÎn subordinea I.

Consiliul de Coordonare a Activităţii în Statistica funcţionează din anul conform Legii nr. Preşedintele I. Colegiul dezbate cele mai importante aspecte privind activitatea instituţiei şi implementeaza deciziile Preşedintelui I. Experţii statistici români au capacitatea şi competenţa sa furnizeze sprijin metodologic ţărilor aflate în procesul de tranzitie spre o economie de piaţa, cerințele de viziune către comitetul de anchetă scopul implementarii Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale, prin participarea la proiecte de consultanţa în diferite domenii statistice.

Producţia statistica1. Recensământul populaţiei şi locuinţelora. Stadiul actualFinalizarea prelucrării datelor recensamantului populaţiei şi al locuinţelor şi încărcarea seriilor de date de recensământb. Instituţii colaboratoare- instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale.

egor creed slabă vedere

Statistica forţei de muncăa. Stadiul actualStatistica forţei de muncă include indicatori structurali şi indicatori pe termen scurt pentru urmărirea evolutiilor platei muncii. Oferta de forta de muncă se evalueaza prin indicatori statistici asupra populaţiei active şi inactive, asupra ocupării, somajului şi subocuparii.

Din perspectiva cererii de forta de muncă se abordeaza statistica locurilor de muncă vacante. Dimensiunea monetara viziunea este neclară ocupării se măsoară prin statistici ale salariilor şi costului forţei de muncă.

Ultimele recomandări ale Eurostat au fost implementate începând cu ianuarie Conform programului, la nivelul unui trimestru din fiecare an se derulează câte o ancheta complementara dedicata unei anumite tematici, ca modul atasat la ancheta AMIGO.

Până în prezent I. S, a realizat următoarele module ad-hoc:- - Tranzitia de la şcoala la munca;- - Durata şi tipologia programului de lucru;- - Ocuparea persoanelor cu probleme de sănătate;- - Caracteristici ale educaţiei permanente.

Numărul locurilor de muncă vacante se evalueaza, de asemenea, din surse administrative. Statistica protecţiei socialea. Stadiul actualStatisticile privind protecţia socială se produc pe baza informaţiilor din surse administrative ale instituţiilor naţionale cu preocupări în domeniu.

S-a realizat identificarea schemelor privind protecţia socială practicate la nivel naţionalSe analizează modalităţile de aliniere a schemelor de protecţie socială existente la nivel naţional cu cele europene.

Anchete de conjunctură

Statistica nivelului de traia. Stadiul actualNivelul de trai al populaţiei se evalueaza prin indicatorii statistici ai veniturilor, consumului şi condiţiilor de viaţa. În perioadastatistici referitoare la veniturile şi consumul populaţiei s-au produs pe baza informaţiilor colectate printr-o cercetare statistica multifuncţională permanenta ancheta integrată în gospodării asupra condiţiilor de viaţa ale populaţiei.

Ancheta era structurată pe mai multe module dintre care unul se referea la bugetul de venituri şi cheltuieli al gospodăriei. Începând cu anul se realizează ancheta bugetelor de familie, care integreaza la nivel de chestionar variabile referitoare la: mărimea şi structura gospodariilor; sursele de formare a veniturilor şi destinaţia cheltuielilor; consumul gospodariilor pe principalele grupe de produse alimentare, nealimentare şi servicii.

Ancheta constituie principala sursa de date utilizata la calculul indicatorilor structurati de coeziune socială privind saracia şi excluderea socială. Statistici detaliate şi comparabile asupra condiţiilor de viaţa se produc începând din anul prin ancheta asupra condiţiilor de viaţa ale populaţiei ACOVI. Ancheta se realizează anual pe un esantion reprezentativ la nivel regional şi naţional şi asigura informaţii privind: condiţiile de locuit, condiţiile de muncă, starea de sănătate, siguranţa vieţii, asigurarea bunurilor şi persoanelor, inzestrarea gospodariilor cu bunuri de folosinţă îndelungată.

Ce fac Chukchi cu soțiile lor. Odată ajuns în tribul Chukchi, omul de știință a văzut incredibilul.

Variabilele anchetei au fost armonizate cu cele din Panelul European al Gospodariilor. Stadiul actualEducaţia se evalueaza printr-o cercetare exhaustiva anuală a unităţilor de învăţământ din sectorul public şi privat, prin care se asigura informaţii referitoare la populaţia şcolară şi resursele materiale şi umane folosite în sistemul de educaţie pe niveluri de instruire.

viziune după 40 în miop

Completarea chestionarului privind cheltuielile publice pentru educaţie este realizată cu ajutorul Ministerului Finanţelor Publice. În anul a fost realizată o ancheta privind formarea profesională continua care a asigurat informaţii despre formarea profesională a angajatiilor din întreprinderi.

  • На высоте многих миль над городом корабли, связывающие Диаспар с внешним миром, мчались по своим маршрутам в самых разных направлениях, прошивая небеса кружевными строчками инверсионных следов, Джизирак долго смотрел на эту загадку, на это чудо -- распахнутое небо, и страх касался его души неосязаемыми холодными пальцами.
  • Dezvolta acuitatea vizuala
  • С тех пор как город был построен, многие здания снесли, а на их месте возвели новые.

Datele rezultate sunt comparabile pe plan european, ancheta fiind standardizata din punct de vedere al conceptiei metodologice şi organizatorice. Stadiul actualSănătatea se evalueaza, atât prin cercetări statistice exhaustive, cat şi prin sondaj. Reţeaua şi activitatea unităţilor sanitare este caracterizată pe baza informaţiilor colectate printr-o cercetare statistica exhaustiva de la direcţiile judeţene de sănătate publică, de la unităţile ministerelor care au reţea sanitară şi personal medico-sanitar propriu.

despre ce vorbește miopia

Starea de sănătate a populaţiei este evaluată cu ajutorul anchetelor prin interviu. În anula fost realizată o ancheta privind starea de sănătate a populaţiei pe un esantion de gospodării reprezentativ la nivel naţional şi regional.

  • Sustenabilitate, valori şi conformitate Responsabilitatea noastră Pentru Grupul Bosch, sustenabilitatea înseamnă asigurarea succesului pe termen lung al companiei şi, în acelaşi timp, protejarea mediului înconjurător pentru generaţiile viitoare.
  • Centru oftalmologic zelinski
  • Mergi la conţinutul principal Misiunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr.

Stadiul actualDatele statistice privind unităţile cultural-artistice biblioteci, teatre, muzee se obţin printr-o cercetare statistica exhaustiva. Din surse administrative se obţin informaţii statistice privind producţia, distribuţia şi proiectia filmelor, emisiunile de radio şi televiziune, intrările de cărţi şi broşuri, manuale şi cursuri universitare.

Analiza modalităţilor de utilizare a timpului pentru realizarea diverselor activităţi s-a realizat pe baza informaţiilor din Ancheta în Gospodării privind utilizarea timpului efectuată în anul Datele rezultate sunt comparabile pe plan european, ancheta fiind standardizata din punct de vedere al conceptiei metodologice şi organizatorice, al conceptelor, definitiilor şi clasificarilor utilizate. Stadiul actualEsantionul master EMZOT a fost creat pe cerințele de viziune către comitetul de anchetă rezultatelor Recensamantului populaţiei şi locuinţelor dinpentru a servi ca baza de sondaj pentru anchetele în gospodării, care urmau să se realizeze în perioada intercenzitara.

cărți restaurare viziune

În perioadadin esantionul master EMZOT s-au construit planuri de sondaj pentru toate anchetele în gospodării. În urma definitivării rezultatelor RPL s-a construit esantionul master EMZOT şi s-au efectuat calcule de asigurare a reprezentativitatii bazei de sondaj.

tratează vederea acasă

Noul esantion master EMZOT se va folosi ca baza de sondaj pentru anchetele în gospodării ce se vor realiza în următorii ani. Stadiul actualActivitatea din industrie este caracterizată pe baza următorilor indicatori: indicele producţiei industriale, indicele cifrei de afaceri în industrie, indicatorul comenzilor noi în industrie, indicele preţurilor producţiei industriale.

IPI, calculat în funcţie de numărul de zile lucrătoare se obţine folosind metoda proporţională şi nu metode de modelare regresiva şi de analiza a seriilor de timp, asa cum recomanda Eurostat Anul de baza pentru calculul IPI a fost schimbat la ani, existând astfel rupturi în seriile de date.

Asevedeași