Experimente simple de viziune. 10 Experimente pentru copii de încercat acasă

Experimente simple de viziune, kinema ikon – Jumătate de veac de experiment și comunitate
R ich ard C hurchill, Louis V.

Experiment Mai mult, gruparea arădeană se dovedește emblematică nu doar pentru istoria noilor media în România ci pentru mai generala funcționare a a ceea ce Flusser numea imagine tehnică și relaționarea acesteia cu paradigma artei contemporane.

Factorul fundamental, în opinia mea, este că toate aceste evenimente dedicate noilor tehnologii și artei experimentale au fost construite din start de pe premisa continuității, respectiv a integrării paradigmei noilor media în scena artei contemporane.

Experiment

Și asta în contra părerilor vehiculate pe scena internațională a acelor ani, pentru care paradigmatic era experimente simple de viziune sceptic în care Lev Menovich The Death of Computer Art, aborda ideea convergenței dintre Turing land lumea noilor media digitale lipsită de ironie și capacitate conceptuală, subordonată tehnologiei și Duchamp land lumea ironică și conceptuală a artei contemporane. Includerea ki în lumea noilor media este certă — în perioada grupul impulsionat de Călin Man și Caius Grozav, buni cunoscători al limbajelor computaționale, își dedică energia exclusiv proiectelor digitale, hypermedia off line sau net art on lineparticipând experimente simple de viziune la ISEA — International Symposium of Electronic Art, întrunire consacrată paradigmei Turing land.

Cu toate acestea, motivele lui Manovich de izgonire a lucrărilor digitale din cetatea ideală a artei contemporane sunt infirmate în bloc de proiectele kinema ikon: Opera Prima, alteridem.

Am pregătit 10 experimente de încercat acasă cu copiii, simple dar de efect, care vor alunga orice gând de plictiseală.

Faptul că cd rom-urile si site-urile grupului nu duc lipsă de ironie sau umor, deținând în același timp o consistentă susținere conceptuală și experimente simple de viziune pregnant mesaj social ce va fi confirmat, de altfel, de salutara participare a experimente simple de viziune ikon la Bienala de la Veneția Aceeași bienală de la Veneția va demonstra fără drept de apel în ceea ce kinema ikon și arta media din România au intuit încă din anii 90, anume capacitatea proiectelor viziune pata intunecata media de a concura pe scena contemporană integrându-se fără rezerve discursului critic experimente simple de viziune, postuman, postinternet vezi lucrările lui Hito Steyrl, Anicka Yi, Ed Atkins, Zhana Kadyrova, NABUQUI.

Chiar dacă tentativele anilor 90 de izolare și conturare a unui limbaj și a unei estetici proprii mediumului digital s-au dovedit fără miză majoră, astăzi perspectiva învingătoare a continuității îi confirmă imaginii tehnice digitale, video, film etc statutul irevocabil de medium propice artei iar Internetului pe cel de continuare inevitabilă a spațiului public. În concluzie, cruciala relevanță a demersului kinema ikon vine atât din modul în care acesta reușește să surprindă funcționarea unor mecanisme proprii imaginii tehnice, deconspirând pattern-uri comune filmului experimental, artei video și artei digitale, cât și din modul în care plasează lucrările bazate pe tehnologie într-o bună continuitate cu scena largă a artei.

experimente simple de viziune

Ki se va număra astfel printre primele proiecte care au revelat existența teritoriului hibrid, partajat astăzi de artele vizuale, artele sunetului și cele ale spectacolului. Toate aceste trăsături îi vor confirma grupului statutul de barometru al scenei media românești și cel de martor cheie în procesul cartografierii deoarece vederea este afectată contemporane în ansamblu, de la ludic, interactivitate și participare la implicare socială, de la interdisciplinaritate și intermedialitate la asumarea unui mesaj conceptual.

Zece ani mai târziu, odată cu organizarea la Arad a unui simpozion dedicat experimente simple de viziune experimental, inițiatorul grupului, esteticianul George Săbău observă apropierea tinerilor realizatori de film mai curând de zona artelor vizuale experimente simple de viziune de industria cinemaului.

Astfel, producțiile lor vor rula chiar și înainte de perioada digitală a anilor 90 mai curând în muzee și galerii Studiu, Medium, Spațiul-Oglindăîn paralel cu expoziții de pictură, fotografie și mail art organizate neoficial sub umbrela grupului.

Știința, experimentele și lectura

În cadrul lucrării Intervenții pe peliculă de 16mm artistul interacționează asupra unor fragmente de film din arhiva ki, folosind tehnici și materiale diverse bisturiu, bandă adezivă, ciocan de lipit, hârtie experimente simple de viziunepentru ca rezultatele să fie vizualizate apoi cu ajutorul unor microscoape electronice și al unor monitoare.

Grație exemplarului joc de rol prin care muzicianul devine pictor digital putem numi experimente simple de viziune colaborare paradigmatică pentru colaborările ki. Nu mai puțin relevantă experimente simple de viziune operația în sine, prin experimente simple de viziune muzicianul transformă segmentele originale de film, alterate cu zgârieturi sau culoare, într-o serie de obiecte estetice.

Luând în calcul tehnica lui Paik, prepared piano de deturnare a instrumentelor către sunete și funcții noi, printre care cea de obiect estetic putem numi aceste obiecte cadre preparate. De o frumusețe întâmplătoare sau nuimaginea abstractă din Intervenții… constituie totodată un comentariu asupra relațiilor dintre analogic și digital, sunet și imagine, formă și mișcare.

Acest comentariu asupra filmului ca mediu întâlnit experimente simple de viziune în proiectele ki, după cum se va vedea mai jos apropie demersul de repertoriul și estetica filmului structural, amintit de altfel de George Săbău printre sursele de inspirație ale grupării.

Experiment - Wikipedia

Cu gândul la filmele ki dar și la o serie de lucrări structurale emblematice ca La Région Experimente simple de viziune, Back and Forth sau Wavelenght de Michael Snow, putem aborda colaborarea dintre curatorul Călin Man experimente simple de viziune muzicianul vizual Electric Brother ca pe un recent capitol al unei susținute analize vizuale dedicate de gruparea arădeană statutului filmului, funcționării afective a memoriei, gradelor de ubicuitate ale vederii și alterării percepției de către tehnologie.

Nu în ultimul rând, picturalitatea imaginilor lui Electric Brother comunică în mod fericit cu poezia filmelor experimentale Vânătoarea de păsări Emanuel Țeț, și Efecte de împrimăvărare Ioan Pleș,proiectate la București în aceeași sală.

experimente simple de viziune

Rezultatul este un produs intermedial, pentru care componenta sonoră deține o esențială relevanță posibilitatea de a urmări fiecare film cu experimente simple de viziune sonore diferite înlesnește analiza capacității evaluează viziunea de a influența componenta vizuală.

Un alt fapt ce nu poate fi trecut cu vederea este că locul de desfășurare al ultimei expoziții de la București, Rezidența BRD Scena9, constituie el însuși un loc al intermedialității și al interdisciplinarității.

O dovedesc programele dedicate simultan artelor nutriție pentru îmbunătățirea vederii, literaturii, muzicii experimentale, coordonate de personalități culturale ca Suzana Dan, Svetlana Cârstean, Mitoș Micleuşanu.

De asemenea, contribuția lui Experimente simple de viziune Brother la expoziția kinema ikon a fost continuată în decembrie de ultimul eveniment Post Muzica, la care artistul a prezentat pe larg intervențiile sale pe film vizualizate cu ajutorul microscopului electronic.

Încărcat de

Demersul kinema ikon se dovedește încă o dată esențial datorită capacității de a reflecta transformări și caracteristici proprii artei contemporane în perioada cheie experimente simple de viziune urmează anilor Astfel, transcenderea genurilor, realizată de ki grație producțiilor numite de Săbău filme greu situabile sau a creației digitale ulterioare, cu operațiunile sale specifice, comunică nu doar cu demersurile neo avangardei, ci și cu întreprinderile regizorilor Noilor Valuri sau cu experimentele din muzica și dansul contemporan.

În egală măsură, toate stadiile creației kinema ikon reglementări de viziune desfășoară sub imperiul ludicului. Este important de punctat faptul că această deschidere către ludic, confirmată în cazul producțiilor ki de teoreticianul inițiator George Săbău, nu implică o limitare a demersului artistic la zona loisir-ului.

Din contră, așa cum experimente simple de viziune întâmplă și în cazul filmului dada, suprarealist ori în cel al proiectelor Fluxus, ea favorizează depășirea redundanței și a obiectului artistic convențional. Celebrul Vorspannîn care George Săbău a montat secvențe experimente simple de viziune toate cele dimineața și vederea de producții, a oferit la rândul său ocazia de a lua contact cu aceste filme de autor în ce măsură putem experimente simple de viziune astfel un film experimental, care exprimă de multe ori punctul de vedere al aparatului în sine, e o altă discuție, deocamdată să spunem că termenul e folosit în sens slab pentru care situarea într-un gen sau estetică anume este problematică.

La capitolul raportării stilistice, observăm totuși că, deși inițiatorul și teoreticianul George Săbău numește producțiile ki greu încadrabile, o slabă masă de viziune proprie grupului există.

Experiment

Săbău însuși oferă câteva repere posibile, amintind trei mari direcții ale filmului de avangardă urmate într-o măsură sau alta de producțiile ki. Este vorba despre filmul liric, pictural, ce cultivă abstracția dinamică și intervenția experimente simple de viziune pe peliculă colorare, zgârierefilmul psihanalitic ce folosește efecte de factură onirică și simboluri specifice ochiul, oglinda respectiv filmul bazat pe montaj suprapuneri multiple, ritm sincopat.

În general, producțiile grupului se așează undeva la intersecția acestor direcții, dar există și autori care au o predilecție pentru prima Ioan Pleș, Emanuel Țeța doua Ioan T. It only happens every five years. Se întâmplă doar o dată la cinci ani.

experimente simple de viziune

It only happened because I became complacent. Morar sau a treia Alexandru Pecican. Colajul de secvențe Vorspann oferă un bun prilej de a urmări toate cele trei direcții, cu confluențele și excluderile lor.

10 Experimente pentru copii de încercat acasă

Traducere "It only" în română Ca proiect colectiv și, în același timp, în sens slab, film de autor vezi montajul ca mod postmodern de creație prin selecție și recontextualizare el reprezintă o extremă a demersurilori ki greu încadrabile dar și un prilej de a identifica elemente estetice din perspectiva generală a grupului.

Una dintre trăsăturile estetice revelate astfel este, în opinia mea, cultivarea unei spațialități alternative, nonmatematice, noncantitative. La urmărirea secvențelor reunite în Vorspann se observă cu ușurință modul în care, prin montaj și diferite alte tehnici de fragmentare a percepției, mimesisul lumii fizice devine imposibil.

În concordanță, privirea camerei încetează a simula privirea ochiului uman.

10 Experimente de Încercat Acasă

Eliberată, ea se va lansa în execuția unor zoom-uri abrupte, travelling-uri și mișcări circulare care dau un sentiment de vertij. Experimente simple de viziune ea saltă brusc de la întuneric la lumină și înapoi, alteori urmărește sincopat balustradele de fier forjat ale unei clădiri vechi sau cartografiază rapid spațiul unei camere comuniste de bloc.

Se remarcă, de asemenea, prezența unei țesături labirintice de gros planuri și planuri detaliu: o gură, relieful dintre degetele unei mâini, o clanță, un ochi, încă un ochi, un umăr ce străvede prin țesătura unei perdele ceaușiste de polyester, o pasăre odihnindu-se pe un fir de telegraf, capul unei pisici, discul unui telefon vechi, degete ce apasă clapele unui pian, spițele unei biciclete, roțile și benzile unui utilaj.

Nu în ultimul rând, unele secvențe compun cu ajutorul oglinzilor portrete hibride din straturi de real și virtual ori mixează reprezentarea fotografii, filme cu realitatea: un film este proiectat pe fața unui personaj, o experimente simple de viziune veche de grup se descompune în apă fierbinte.

Meniu de navigare

La limită, camera se apropie atât de mult încât orice legătură cu realitatea încetează. Totuși asemeni neoavangardei americane, fie lirică ori structurală, kinema ikon își propune mai mult decât un exercițiu de percepție, mai mult decât construcția unei viziuni nonumane, proprii materiei însăși, proprie ochiului din lucruri.

Dacă Vertov se concentra mai ales experimente simple de viziune problema fizică a percepției, kinema ikon va ridica în plus probleme meta-fizice, ce sondează gândurile, afectele și, de ce nu, timpul, memoria, visele. În acest sens, aceleași tehnici fragmentare asociate cu simboluri onirice crează o legătură între producțiile ki și filmul psihanalitic, amintind instrumentarul estetic al lui Buñuel sau al Mayei Deren din Meshes of experimente simple de viziune Afternoon.

experimente simple de viziune

Un ochi clipește sacadat, o pereche de buze ocupă ecranul, un chip se dublează în oglindă, experimente simple de viziune mână mângâie senzual un zid, o umbră înaintează de-a lungul unui perete, o siluetă experimente simple de viziune sfidând gravitația, o alta traversează o stradă pustie ascunzându-și fața.

Asevedeași