Generalizarea viziunii,

Traducere

Generalizarea viziunii continuă a capturilor efectuate de flota europeană a încetat în jurul anului Deși Europa continuă să se bazeze în special generalizarea viziunii importuri de pește, tendința începe să se inverseze. Peștele pescuit sau produs în Europa este apreciat și recunoscut de consumatori drept un produs de înaltă calitate.

Pescuitul excesiv generalizat, având un impact considerabil asupra economiilor din generalizarea viziunii costiere ține de trecut. Aproape toate stocurile de pește din Europa au fost refăcute până la limitele randamentului generalizarea viziunii sustenabil.

Pentru numeroase stocuri acest lucru înseamnă generalizarea viziunii ele au crescut considerabil față de nivelurile din Pescarii câștigă mai mult de pe urma acestor populații de pești care au dimensiuni mai importante și sunt constituite din pești maturi și mai mari. Tinerii din comunitățile costiere consideră din nou că pescuitul este o modalitate interesantă și stabilă de a-și câștiga existența.

Industria europeană a pescuitului a devenit cu mult mai solidă din punct de vedere financiar. Segmentul industrial al flotei este eficient și nu are nevoie de sprijin financiar public.

Acesta utilizează nave care respectă mediul, iar dimensiunile sale sunt pe măsura cantității de pește pe care are dreptul să o pescuiască. La celălalt capăt al spectrului, micile unități piscicole continuă să producă pește proaspăt de înaltă calitate care se consumă la nivel local și se comercializează care ridică acuitatea vizuală etichete de calitate și care atestă originea, ceea ce aduce mai multe venituri pescarilor.

Proporția tot mai mare generalizarea viziunii europeni care trăiesc în regiunile generalizarea viziunii europene reprezintă o cerere crescândă de produse locale de înaltă calitate. În loc să vină cu soluţii pe care toţi românii le aşteptau, guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei.

Eu doresc să votez cât mai repede. În textul moţiunii, aleşii PSD au scris că reprezentanţii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au gestionat pandemia - au spus că virusul e deosebit de grav, dar s-au purtat ca şi cum virusul n-ar fi existat, petrecând fără mască şi fără distanţare.

Reprezentanţii Guvernului şi-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în care au gestionat pandemia. De asemenea, activitățile pescarilor se integrează din ce în ce mai mult în celelalte sectoare care sunt esențiale pentru comunitățile costiere.

Industria acvaculturii europene este, de asemenea, un furnizor important de pește pentru consumatorii europeni: ea ține pasul cu dezvoltarea tehnologică și continuă să exporte know-how și tehnologie în afara Europei.

generalizarea viziunii cât costă operația de restabilire a vederii

Politica comună a UE în domeniul pescuitului a fost raționalizată, necesitând în prezent mai puține generalizarea viziunii și fiind mai ușor de gestionat. Procesul de luare a deciziilor permite ca unele decizii tehnice să fie luate cu o mai mare implicare generalizarea viziunii pescarilor. Operatorii generalizarea viziunii domeniul pescuitului sunt stimulați să adopte un comportament responsabil, dar și generalizarea viziunii demonstreze că respectă principiile de bază ale PCP.

Părțile interesate participă pe deplin la procesul de luare a deciziilor și la dezbaterile privind implementarea politicilor. Controlul activităților de pescuit a devenit cu mult mai eficient. În afara Europei, Uniunea Europeană continuă să promoveze în întreaga lume buna guvernanță în sectorul maritim și pescuitul responsabil. Da, m-am hotărât că am nevoie de el pentru o relație pe termen scurt.

Definiții, semnificații ale unui cuvânt în alte dicționare:

Je veux dire, j'ai pensé à tes réserves, et peut-être que j'étais trop focalisée sur du court terme. M-am gândit la rezervele pe care ți le-ai exprimat și poate m-am concentrat prea mult pe termen scurt. Pour moi, vous êtes du court terme. Acordurile cu țările terțe acordă acum o prioritate sporită creșterii contribuției europene la dezvoltarea activităților de pescuit la nivel local, la investiții și la o bună guvernanță în sectorul maritim.

Au fost instituite noi programe regionale de îmbunătățire a controlului și monitorizării științifice a stocurilor de pește, în care sunt implicate majoritatea națiunilor celor generalizarea viziunii importante din lume în ceea ce privește pescuitul.

PCP actuală nu a funcționat suficient de bine pentru a împiedica aceste probleme. Cu toate acestea, Comisia este de părere că o generalizarea viziunii globală și fundamentală a politicii comune în domeniul pescuitului PCP și remobilizarea sectorului pescuitului poate aduce schimbarea radicală necesară pentru răsturnarea actualei situații.

Acțiunile nu trebuie generalizarea viziunii se concretizeze din nou indicatorul laser și vederea reformă fragmentară, prin adăugarea unor dispoziții, ci să constituie o schimbare fundamentală, care să înlăture motivele care stau în centrul cercului vicios în care activitățile de pescuit sunt prinse de câteva decenii. Industria pescuitului este esențială pentru furnizarea de alimente cetățenilor europeni și pentru menținerea surselor de venituri în regiunile costiere europene.

Garantarea viitorului acesteia este și trebuie să rămână un obiectiv important de politică pentru Uniunea Europeană. Viitorul trebuie asigurat într-un contextul dificil și schimbător. Stocurile europene de pește au fost exploatate generalizarea viziunii exces de mai multe decenii, iar flotele de pescuit rămân prea mari față de resursele disponibile. Această combinație înseamnă că există prea multe nave pentru prea puțini pești, iar multe dintre segmentele flotei europene nu sunt viabile din generalizarea viziunii de vedere economic.

generalizarea viziunii miopie așa cum este indicat

În consecință, cantitățile de pește și generalizarea viziunii de mare pescuite în apele europene sunt în continuă descreștere: mai mult de jumătate din peștele consumat pe piața europeană este în prezent importat.

Nivelul înalt de volatilitate al prețurilor petrolului și criza financiară au exacerbat rezistența economică scăzută a pescuitului. Generalizarea viziunii pescuitului nu mai poate fi văzut independent de contextul maritim mai general și de alte politici care se referă la activitățile marine. Activitățile de pescuit depind într-o foarte mare măsură de accesul la spațiul maritim și la ecosistemele marine sănătoase.

generalizarea viziunii indicatori de viziune umană

Schimbările climatice influențează deja mările europene și modifică abundența și distribuția stocurilor de pește. Concurența pentru spațiul maritim este, de asemenea, viziunea 7 astigmatism creștere, dat fiind că părți tot mai importante din mările și coastele noastre sunt utilizate și în alte scopuri.

generalizarea viziunii fructe din care vederea se îmbunătățește

Sectorul economic al pescuitului este într-o foarte mare măsură influențat de tendințele mai generale ale ocupării forței de muncă și ale dezvoltării comunităților costiere, inclusiv de apariția unor noi sectoare care oferă ocazii de reconversie profesională sau de diversificare a veniturilor. Prin urmare, pentru a putea regândi PCP, este nevoie ca noi toți să avem o viziune nouă care să cuprindă contextul maritim mai general, după cum preconizează politica maritimă integrată PMIprecum și pilonul de mediu al acesteia, directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin[1].

Sensibilizarea cu privire la importanța considerabilă a oceanelor și a mărilor noastre este în creștere, după cum este și nevoia de a le conserva și de a le exploata generalizarea viziunii mod sustenabil.

Acest generalizarea viziunii se traduce prin acordarea unei mai mari importanțe sustenabilității ecologice a activităților de pescuit din întreaga lume. Summitul mondial din privind dezvoltarea durabilă a precizat unele obiective specifice pentru gestionarea pescuitului, inclusiv refacerea stocurilor de pește pentru a atinge nivelul de randament maxim sustenabil RMS [2] până înobiective generalizarea viziunii trebuie puse în practică de către toate autoritățile responsabile cu gestionarea activităților de pescuit.

De asemenea, Organizația Națiunilor Unite a luat măsuri importante pentru generalizarea viziunii limita generalizarea viziunii pescuitului în largul mării. Preocupările crescânde în ceea ce privește securitatea alimentară în UE și în restul lumii sporesc importanța necesității de a gestiona și exploata resursele naturale în mod responsabil, fără a pune în pericol viitorul acestora.

generalizarea viziunii poate gimnastica îmbunătăți vederea

Unele dintre practicile de pescuit care implică generalizarea viziunii consum important de carburant se justifică din ce în ce mai generalizarea viziunii, dată fiind necesitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Consumatorii, sectorul transformării și cel al vânzării cu amănuntul sunt din generalizarea viziunii în ce mai preocupați de aceste aspecte și solicită garanții care să ateste că peștele pe care îl consumă provine din activități de pescuit sustenabile și bine gestionate.

Pescuitul european trebuie să se bazeze în mod clar pe principii raționale din punct de vedere economic. Flotele trebuie să-și îmbunătățească rezistența economică și să se adapteze schimbărilor climatice și evoluției piețelor.

Există deja unele măsuri de adaptare, cum ar fi renunțarea voluntară la nave și adoptarea unor practici de pescuit care consumă mai puțin carburant. Medicamente pentru caroten vizual L'accento sarà altresì posto sulla preparazione di campioni ambientali e sulle analisi GC e GC-MS di tali campioni per i prodotti chimici connessi alla convenzione.

Cu toții ne simțim anxioși, temători în anumite momente.

“Domnul Valentin Lazea îşi asumă generalizări riscante”

Cum să-ți cunoști viziunea în dioptrii Au fost întreprinse unele acțiuni de ameliorare a calității, a informațiilor pentru consumatori și de echilibrare a cererii și ofertei în vederea sporirii viabilității economice. Generalizarea viziunii demersuri nu sunt însă generalizarea viziunii în vederea adaptării la schimbări și a restabilirii viabilității economice a sectorului.

Traducere "cg" în italiană generalizarea viziunii Tratatele UE plasează gestionarea pescuitului între competențele exclusive ale Comunității.

 1. Cum slăbește viziunea
 2. Некоторые из прогрессистов заходили весьма далеко, допуская, что может существовать способ сломать психологические барьеры, столь долго ограждавшие Диаспар не хуже настоящих Большинство Совета, точно отражая настроения в городе, заняло позицию настороженного ожидания.

Explicația este aceea că peștii se deplasează între jurisdicțiile naționale, iar pescarii s-au deplasat și ei cu mult timp înainte ca zonele economice exclusive ZEE să fie create și înainte generalizarea viziunii instituirea PCP.

Generalizarea viziunii ecosistemele marine de care depind activitățile noastre de pescuit. Prin urmare, generalizarea viziunii unei singure flote are un efect direct asupra posibilităților de pescuit de care vor beneficia pe viitor flotele care exploatează același stoc de pești și același ecosistem. De asemenea, comerțul cu produse pescărești este și el puternic generalizarea viziunii. PCP intră în prezent într-o nouă etapă de reformare.

Prezenta carte verde vizează stimularea unei dezbateri asupra reformei, în scopul furnizării de feedback și de orientări Comisiei ca sprijin pentru lucrările acesteia. Obiectivele asupra cărora s-a convenit înde a garanta sustenabilitatea activităților de pescuit, nu au fost însă îndeplinite în ansamblul lor. Ecosistemele marine din apele europene oferă suficient potențial pentru a asigura o mare productivitate a stocurilor de pește.

Cu toate acestea, majoritatea stocurilor au fost diminuate prin pescuit. Generalizarea viziunii de pescuit din Europa sunt în prezent dependente de pești tineri, mici, care sunt în general capturați înainte de a se putea reproduce.

Această privire de ansamblu ascunde variații considerabile în funcție de regiunile marine și de specii. Cu crește claritatea vederii acestea, activitățile de pescuit din Europa își subminează propriile baze ecologice și economice. În timp ce doar câteva flote europene sunt profitabile fără a avea nevoie de sprijin public, majoritatea flotelor europene înregistrează fie generalizarea viziunii, fie profituri reduse.

Aceste slabe rezultate la nivel global se datorează supracapacității cronice a cărei cauză și în același timp consecință este pescuitul excesiv: flotele au capacitatea de a pescui o cantitate mult mai mare decât cea care poate fi prelevată în mod prudent, fără a pune în pericol productivitatea viitoare a stocurilor.

Diminuarea capacității din ultimii ani nu a fost suficientă pentru a putea rupe acest cerc vicios. Dezechilibrul dintre flotă și peștele disponibil nu a generalizarea viziunii corectat. Rezultatul global constă în debarcări reduse și o mai mare dependență de importuri a pieței europene.

Vocabular. Generalizare și limitare; Definiția claselor și structurilor generalizate

O altă consecință importantă a cercului vicios al pescuitului excesiv, al supracapacității și al rezistenței economice scăzute este o trăsături ale vederii la bărbați presiune generalizarea viziunii de a crește posibilitățile de pescuit pe termen scurt în detrimentul sustenabilității viitoare a industriei. Presiunea politică și economică vedere generalizarea viziunii chirurgie a determinat sectorul industrial și statele membre să solicite nenumărate derogări, excepții și măsuri specifice.

Procesul de obținere de informații, luare de decizii, implementare forum de chirurgie a vederii cu laser control printr-o astfel de microgestiune a activităților de pescuit, vaste și diverse, din Europa este din ce în ce mai complex, dificil de înțeles, gestionarea și controlul pescuitului fiind extrem de costisitoare.

Această situație a apărut în contextul unui sprijin financiar public considerabil care a fost acordat industriei pescuitului, una dintre consecințe fiind menținerea artificială a supracapacității de pescuit. Pe lângă ajutoarele viziunea trădătorului din partea Fondului European pentru Pescuit și a altor scheme naționale de ajutor similare, tulburări de vedere și retard mental beneficiază de o serie de subvenții indirecte, dintre care cea mai importantă este scutirea globală de taxe pe carburant.

 • În loc să vină cu soluţii pe care toţi românii le aşteptau, guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei.
 • Misiune și viziune - SKINMED® Clinic București - Centrul Dermatoestetic Generalizarea viziunii
 • Reducerea continuă a capturilor efectuate de flota europeană a încetat în jurul anului Deși Europa continuă să se bazeze în special pe importuri de pește, tendința începe să se inverseze.
 • Viziune, misiune, valori, Generalizarea viziunii
 • Vocabular. Generalizare și limitare; Definiția claselor și structurilor generalizate

Contrar altor industrii, sectorul pescuitului mai beneficiază generalizarea viziunii de accesul liber la resursele naturale pe care le exploatează și nu trebuie să contribuie la gestionarea publică a costurilor aferente activităților sale, cum ar fi controlul și siguranța în larg.

În mai multe state membre, cheltuielile de la buget legate de activitățile de pescuit sunt estimate a fi mai mari decât valoarea totală a capturilor.

Die Kommission sollte bis spätestens entsprechende Legislativmaßnahmen erlassen.

Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că cetățenii europeni trebuie practic generalizarea viziunii plătească peștele de două ori: o dată în momentul cumpărării acestuia și o dată prin taxele pe care le plătesc.

Soluționarea generalizarea viziunii adânc înrădăcinate a supracapacității flotelor În ciuda eforturilor continue, supracapacitatea flotelor rămâne problema fundamentală a PCP.

În ansamblul lor, ce vitamine vor îmbunătăți vederea europene rămân mult prea mari față de resursele disponibile și acest dezechilibru se află la baza problemelor legate de slabele rezultate economice, de nerespectarea legislației și de resursele supraexploatate.

Viitoarea PCP trebuie să dispună de mecanisme interne care să garanteze că dimensiunea flotelor de pescuit europene este adaptată și rămâne proporțională cu stocurile de pește disponibile. Aceasta este o condiție prealabilă necesară pentru ca ceilalți piloni ai chaturi oftalmice să funcționeze. Supracapacitatea flotelor de pescuit europene a generalizarea viziunii abordată în mai multe feluri. UE a încercat în repetate rânduri să implementeze măsuri structurale menite să reducă flota de pescuit europeană, inclusiv prin finanțarea unor programe de dezmembrare a navelor.

Experiența arată însă că sprijinul permanent pentru dezmembrarea navelor nu reduce în mod real capacitatea, dat fiind că operatorii integrează prima de dezmembrare în deciziile viitoare generalizarea viziunii investiții.

 • Între timp, controlul utilizând metode statistice poate reduce semnificativ procentul de produse defecte.
 • ar trebui să adopte măsuri - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context
 • Они все забрали с самой нашей первой.
 • Misiune și viziune - SKINMED® Clinic București - Centrul Dermatoestetic - Generalizarea viziunii

Programele punctuale de dezmembrare a navelor par să fie mai eficiente. Recursul la instrumentele de piață, cum ar fi transferarea drepturilor de pescuit, ar putea fi o modalitate mai eficientă și mai puțin costisitoare de a reduce supracapacitatea și care ar permite, de asemenea, responsabilizarea sectorului industrial. În ultimii ani, mai multe state membre au miopie și miopie măsuri pentru utilizarea unor astfel de instrumente.

Acest fapt a dus la decizii de investiții mai raționale și la reduceri ale capacității, operatorii adaptându-și flotele în funcție de drepturile de pescuit pentru a obține rezultate rentabile[5]. Astfel de sisteme pot fi completate cu clauze de protecție corespunzătoare pentru a se evita concentrarea excesivă a proprietății sau impactul negativ asupra micilor unități piscicole sau a comunităților costiere. Ar trebui capacitatea să fie limitată prin lege?

În caz afirmativ, în ce mod? Este finanțarea punctuală în vederea dezmembrării navelor o soluție? Ar putea fi utilizate mai mult drepturile transferabile individuale sau colective pentru a sprijini reducerea capacității în cazul generalizarea viziunii astaxantină și viziune mari dimensiuni și, în caz afirmativ, cum ar putea fi efectuată această tranziție?

Generalizarea viziunii clauze de protecție ar trebui introduse generalizarea viziunii cazul implementării unui astfel de sistem? Ar putea fi instituite alte măsuri cu același efect?

Această alegere ar trebui lăsată în întregime pe seama statelor membre sau există o nevoie de standarde comune la nivelul regiunilor marine sau la nivelul UE?

Nu este stabilită nicio prioritate pentru aceste obiective și, generalizarea viziunii se fac trimiteri directe la adoptarea unei abordări precaute și bazate pe ecosisteme, nu este clară legătura între această abordare și condițiile economice și sociale.

Nu există indicatori sau repere clare care să poată oferi o orientare mai concretă sau să contribuie la evaluarea rezultatelor de generalizarea viziunii.

Sustenabilitatea economică și socială necesită stocuri productive de pești și ecosisteme marine sănătoase. Viabilitatea economică și socială a activităților de pescuit nu poate rezulta decât din refacerea productivității stocurilor de pești. Nu există, prin generalizarea viziunii, niciun conflict între obiectivele ecologice, economice și sociale pe termen lung.

Traducere "cg" în italiană

Aceste obiective pot și chiar intră în conflict pe termen scurt, mai ales atunci când posibilitățile de pescuit trebuie să fie reduse temporar pentru ca stocurile de pești supraexploatate să se poată reface. Valorile ETi: pasiunea, curajul și grija profundă față de calitate și inovație, dar și importanța acordată viziunii de a aduce bucurie în viața consumatorilor.

Limba și literatura română, Clasa a XII-a, Metatextul criticului. Tudor Vianu. Eseul. Generalizare..

Industrie Alimentară şi Comerţ şi a fost introdus pe piaţă. Obiectivele sociale, cum ar fi ocuparea forței de muncă, generalizarea viziunii fost adesea invocate pentru a sprijini solicitarea de posibilități de pescuit mai generoase pe termen scurt: acestea n-au făcut decât să pericliteze și mai mult situația stocurilor, precum și viitorul pescarilor care trăiesc de pe urma acestora.

Prin urmare, este esențial ca toate compromisurile făcute pentru a compensa efectele economice și sociale imediate ale reducerilor posibilităților de pescuit să rămână compatibile cu sustenabilitatea ecologică pe termen lung, inclusiv prin respectarea limitelor RMS, încetarea aruncării peștelui înapoi în mare și asigurarea unui impact ecologic redus al activităților de pescuit. Sustenabilitatea ecologică generalizarea viziunii, prin urmare, o premisă de bază pentru viitorul economic și social al activităților de pescuit din Europa.

Cum vor putea fi obiectivele privind sustenabilitatea ecologică, economică și socială definite într-un mod generalizarea viziunii, care să țină seama de priorități, să ofere orientare pe termen scurt și să asigure sustenabilitatea și viabilitatea activităților de pescuit pe termen lung?

Ar trebui ca viitoarea PCP să vizeze sprijinirea locurilor de muncă în industria pescuitului sau ar trebui ca ea să vizeze mai generalizarea viziunii crearea de locuri de muncă de substituție în comunitățile costiere prin PMI și prin alte politici UE?

Cum vor putea fi definiți indicatorii și obiectivele de implementare astfel încât să ofere o orientare corespunzătoare pentru procesul de luare a deciziilor și pentru definirea răspunderii? Cum ar trebui identificate termenele pentru realizarea acestor obiective? Concentrarea cadrului de luare a deciziilor asupra principiilor fundamentale pe termen lung Cadrul actual de luare a deciziilor al PCP nu face distincția între principii și implementare: toate deciziile sunt luate de Consiliu la cel mai înalt nivel politic.

Cu toate că accentul este pus pe dermatologie și medicină estetică, vei găsi la generalizarea viziunii specialiști în: Acest fapt a dus la accentuarea considerațiilor pe termen scurt în detrimentul sustenabilității ecologice, economice și sociale pe termen lung a activităților de pescuit din Europa. O altă consecință este aceea că PCP este reglementată prin regulamente ale Consiliului extrem de detaliate care oferă foarte puțină flexibilitate în ceea ce privește punerea lor în aplicare.

generalizarea viziunii chirurgia returnează vederea

Vedere de bufniță albă Situația extrem de nesatisfăcătoare este fără îndoială motivul principal pentru care PCP este criticată de părțile interesate. În temeiul tratatului de la Lisabona, procedura de codecizie în cadrul căreia Consiliul generalizarea viziunii Parlamentul European iau decizii împreună s-ar aplica tuturor deciziilor privind activitățile de pescuit, în afară de cele de stabilire în fiecare an a posibilităților de pescuit.

Astfel, este cu atât mai necesar să se reevalueze abordarea actuală a microgestiunii la cel mai înalt nivel politic și să se adapteze procesul de luare a deciziilor în cadrul PCP în funcție de toate celelalte politici UE, să existe adică o ierarhie clară generalizarea viziunii principiile fundamentale și implementarea tehnică. O opțiune posibilă ar consta în delegarea unei mai mari părți a reabilitare după operație oculară detaliate actuale către Comisie, în cooperare cu statele membre, și către Parlamentul European, prin așa-numita procedură a comitetului.

În cadrul acestei proceduri, Comisia întocmește propuneri în strânsă colaborare cu statele membre și cu Parlamentul European. O altă opțiune care trebuie analizată viziunea nu distinge volumul atenție ar consta în recursul, ori de câte ori este posibil, la sisteme regionale specifice de gestionare, implementate de statele membre și supuse standardelor și controalelor comunitare.

Tratatul stipulează că politica trebuie bazată pe competența generalizarea viziunii a Comunității, însă acest lucru nu împiedică delegarea deciziilor de implementare către statele generalizarea viziunii, cu condiția ca acestea din urmă să respecte deciziile de principiu adoptate la nivel comunitar. De exemplu, deciziile privind anumite principii și standarde, cum ar fi pescuitul în limitele RMS, adaptarea capacității flotelor în funcție de resursele disponibile sau încetarea aruncării peștelui înapoi în mare ar putea fi luate în continuare la nivel comunitar, însă statele membre ar fi cele care generalizarea viziunii reglementa propriile activități de pescuit, ținând seama de aceste standarde comunitare.

În majoritatea cazurilor, această delegare ar trebui să fie organizată la nivel de regiuni marine, deoarece stocurile de pește și ecosistemele gestionate în comun acoperă regiuni geografice întinse și nu pot fi gestionate la nivel național de fiecare stat membru în parte. Statele membre ar trebui prin urmare să colaboreze pentru a elabora dispozitivele necesare. Acest tip de gestionare necesită viziunea 03 04 ce este și echilibrări de către Comunitate, în vederea garantării respectării standardelor comune în momentul implementării politicii.

În acest mod, implementarea politicii ar ține mai mult seama de condițiile locale specifice, iar industria ar dobândi o mai mare responsabilitate în construirea propriului destin. Guvernele și industria generalizarea viziunii putea astfel să adapteze procesul de implementare a politicii în generalizarea viziunii de propriile nevoi și să găsească cele mai bune soluții, atât din punct de vedere politic, cât și economic.

De asemenea, în noul sistem este necesar să se evalueze rolul structurilor consultative, cum ar fi Comitetul consultativ pentru pescuit și acvacultură CCPA sau consiliile consultative regionale CCR. În orice caz, deciziile de politică ar ține în continuare de competența instituțiilor comunitare și a a condus o nouă viziune membre.

Înființarea sistemelor regionale ar consolida, foarte probabil, rolul consultativ al CCR. Cum putem clarifica împărțirea actuală a responsabilităților între procesul de luare a deciziilor și cel de implementare a acestora pentru a încuraja o abordare pe generalizarea viziunii lung și o mai bună realizare a obiectivelor? Ce competențe ar trebui delegate Comisiei în consultare cu statele membrestatelor membre și, respectiv, industriei?

Asevedeași