Interferență cu vederea.

interferență cu vederea

Condițiile pentru o astfel de cooperare și pentru divulgarea de informații confidențiale către autorități naționale cu competență în materie penală sunt în mare parte stabilite de legislația națională.

interferență cu vederea

Cu toate acestea, legislația Uniunii are anumite implicații asupra condițiilor în care informațiile confidențiale deținute de autoritățile competente, inclusiv de BCE, din cadrul MUS pot fi divulgate către autorități naționale cu competență în materie penală la solicitarea acestora din urmă. Respectivele dispoziții ale legislației Interferență cu vederea prevăd, de exemplu, principiul cooperării loiale, principiul cooperării de bună-credință și obligația de a face schimb de informații în cadrul MUS, obligația de a proteja datele cu caracter personal și obligația păstrării secretului profesional.

interferență cu vederea

În plus, BCE ar trebui să continue să respecte interesul public și anumite interese private, ceea ce include abținerea de la divulgarea anumitor documente sau informații când o asemenea divulgare ar aduce atingere acelor interese. Totuși, interferență cu vederea obligații nu ar trebui să conducă la o interdicție absolută privind divulgarea de BCE către autoritățile naționale cu competență în materie penală de informații confidențiale care fac obiectul obligației păstrării secretului profesional.

interferență cu vederea

Asevedeași