Mănăstirea vindecând vederea

Vindecată, mintea dobândeşte vederea lui Dumnezeu

Ierótheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos și Sfântul Vlasie Cuvinte duhovniceşti Mintea, unindu-se cu Dumnezeu şi petrecând în El prin rugăciune şi dragoste, se face înţeleaptă, bună, puternică, iubitoare de oameni, milostivă, îndelung răbdătoare şi, simplu vorbind, poartă în sine aproape toate însuşirile dumnezeieşti.

Odată vindecată, mintea dobândeşte vederea lui Dumnezeu. Bineînţeles, ea nu va vedea esenţa Lui, ci doar energiile Lui. Când sfinţii văd lumina dumnezeiască, ei o văd pentru că s-au învrednicit de îndumnezeitoarea împărtăşire cu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, uniţi cu Dumnezeu, ceea ce văd ei este veşmântul propriei lor îndumnezeiri — mintea fiindu-le umplută de harul Cuvântului, atotfrumos în strălucirea Sa, dincolo de orice măsură omenească Sfântul Grigorie Palama.

distanță minimă a vederii normale revoluția viziunii de carte

În acest fel se îndumnezeieşte mintea. În atare condiţii, în minte înfloreşte bucuria duhovnicească: Când mintea e deschisă spre vederea celor inteligibile, are faţă de ele o plăcere cu anevoie de pierdut, afirmă Sfântul Talasie. Sfântul Maxim Mărturisitorul explică detaliat acest proces: Mintea, unindu-se cu Dumnezeu şi petrecând mănăstirea vindecând vederea El prin rugăciune şi dragoste, se face înţeleaptă, bună, puternică, iubitoare de oameni, milostivă, îndelung răbdătoare şi, mănăstirea vindecând vederea vorbind, poartă în sine aproape toate însuşirile dumnezeieşti.

ce dezvoltă miopia examen vizual slab

Dar despărţindu-se de El şi lipindu-se de cele materiale, sau se face dobitocească, ca una ce a devenit iubitoare de plăcere, sau sălbatică, războindu-se cu oamenii pentru acestea. După vindecarea minţii, se vindecă şi trupul.

viziune din lectură modul în care viziunea afectează condiția fizică

Se înţelege că atunci când spunem aceasta, nu afirmăm că trupul nu se mai poate îmbolnăvi — cu toate că şi acest lucru este posibil, întrucât multe boli, îndeosebi cele de natură nervoasă, izvorăsc din moartea minţii. Când mintea e tămăduită însă, trupul este slobozit de patimile cărnii. Sfântul Maxim face următoarea precizare: Când vezi mintea ta petrecând cu evlavie şi cu dreptate în ideile lumii, cunoaşte că şi trupul tău rămâne curat şi fără de păcat.

test de viziune minus online indicatori ai stării vizuale

Mintea care contemplă cele dumnezeieşti îşi păstrează şi trupul curat de patimi. Mai întâi însă trebuie să fie receptivă faţă de făgăduinţa lucrurilor bune pe care le nădăjduieşte, apoi să urce spre Prima Minte — şi sfinţindu-se, va fi ea însăşi transformată dimpreună cu trupul de care este legată, pentru a-l îndumnezei şi pe acesta.

obțineți exerciții de vedere înapoi cel mai eficient tratament pentru miopie

Astfel, mintea se pregăteşte pentru absorbirea trupului de către Duh în veacul viitor. Din moment ce trupul va gusta din lucrurile cele veşnice, este esenţial ca el să fie pregătit chiar din această viaţă.

  • Vindecată, mintea dobândeşte vederea lui Dumnezeu | Doxologia
  • FOTO Feredeu, mănăstirea cu izvorul vindecător. O fată şi-a recăpătat vederea | vsams-tamas.ro
  • Cu acest prilej, a avut loc desfacerea mormântului arhimandritului Ioan, aflat în pronaos, despre care cunoaștem că a murit la 15 iunieconform inscripției de pe piatra tombală.
  • Hipermetropie și acuitate vizuală
  • Vederea gâștelor sălbatice
  • Minuni - Vindecări - Vedenii În cei 50 de ani petrecuți în Mănăstirea Sfântului Dionisie am văzut multe minuni pe care le-a făcut sfântul însuși.
  • Certificare oftalmologie

Asevedeași