Opinie și vedere, Opinie: Haosul de pe aeroportul din Kabul, simbolul a 20 de ani de război în Afganistan

opinie și vedere

Acest articol sau această secțiune nu este în formatul standard. Ștergeți eticheta la încheierea standardizării.

Acest articol a fost etichetat în august Cuvântul opinie poate fi înțeles în mai multe perspective, fie ca o declarație neargumentată, ca un punct de vedere, asupra unui anume obiect, proprietate, relație, eveniment, sau atribuire de valoare, fie ca afirmație argumentată a unui specialist care își folosește competența pentru a descrie sau determina, o anume stare de lucruri într-un interval oarecare al acțiunii sau cunoașterii viziune fără patologie. Opinia mai poate fi neutră sau implicantă, în prima variantă, cel care o formulează are doar o atitudine conceptuală, relaxată informațional, cu privire la subiectul sau situația discutată și caracterizată, fără a opinie și vedere cumva legat prin interese, emoții, realizări proprii, sau alte dependente, de câmpul realității în care formulează și eliberează opinia.

Opinia implicantă presupune o dependență oarecare opinie și vedere propunătorul de opinie și compartimentul modal opinat.

opinie și vedere

Opiniile implicante se asamblează în acele zone ale realității apte de a primi măsuri evaluant —valorizante, generatoare de satisfacții, indispoziții sau chiar suferințe, opinie și vedere spațiile culturale, sportive, politice, religioase, unde subiecții sunt cuplați prin diferite, condiționări, sau așteptări de realizare, a unui eveniment dat. Cu cât structura și corelabilitatea internă a unui spațiu fenomenal, societal sau pur opinie și vedere e mai complicată cu atât diversitatea, divergentă și lipsă de relevanță a opiniilor este mai mare.

MovieBlog- 799: Recensione Malignant

Un exemplu ilustrativ de diversitate, divergență și majoritar irelevantă caracterizare sau apreciere, este opinia politică unde tot individul se simte competent și obligat să spună ceva definitiv, să stabilească el și numai el adevărul, să se proclame autoritatea ultimă în domeniu. Opinii divergente și irelevante se mai formulează în teritoriile culturii, unde sunt judecate prin diferite criterii valorizante naive sau nepotrivite, diferite opere sau spectacole la modă, ori considerate de referință.

opinie și vedere

Și sportul este bine dotat cu felurite opinii angajante, pătimașe, deseori contradictorii, greu conciliabile, violente, sistematic adverse. Sunt bine cunoscute nenumăratele controverse și agresiuni între admiratorii diferitelor echipe sau sportivi, tratați ca idoli și apreciați fără rezervă, fie ca un merit sau nu.

opinie și vedere

Există intervale ale cunoașterii și stabilirii adevărului, unde opinia este riscantă și de regulă neavizată, dacă cel care o emite nu are informații solide și o competență recunoscută în domeniu. Este cazul cu lansarea de opinii în diferite intervale ale cunoașterii științifice, sau tehnologice, unde faptele se stabilesc numai după cercetări îndelungate și foarte precise, implicând instrumente de observație, și strategii modelante cauzal sau interpretante, abstracte, construite matematic și evident neinteligibile omului oarecare.

opinie și vedere

Cu toate acestea și în știință oamenii fără pregătire și calități, riscă tot felul de analize sau descrieri eronate și fac tot felul de propuneri de posibilitate funcțională, fără nici o bază teoretică justificantă.

Spre exemplu istoria cunoaște multe situații în care oameni fără cunoștințe specializate au propus dispozitive care să funcționeze cu încălcarea legilor naturii, spre exemplu propunerii de construcție a perpetuum mobile, sau propuneri de dispozitive, care să nu se supună legii gravitației sau să o anihileze pe diferite căi.

Publicitate Global Opinie: Haosul de pe aeroportul din Kabul, simbolul a 20 de ani de război în Afganistan Imaginile de pe aeroportul din Kabul stupefiază. Misiunea din Afganistan se încheie așa cum a început, cu o pronunțată atitudine neocolonială, acuză Waslat Hasrat-Nazimi. Imagine surprinsă la aeroportul din Kabul Scene dramatice pe aeroportul din Kabul. Soldații americani strigă la afganii care se îndreaptă spre ei și le cer să se retragă.

Opinia de orice fel este locul de permanentă și spontană exprimare de sine, a oricărui om, opinie și vedere orice condiție, competență și grad de implicare, în indiferent ce interval al faptelor. Oferta unei opinii, cerută sau nu, definește caracterul socio interactiv al omului din toate timpurile, cu sine, cu semenii, cu întreaga societatecu toată realitatea, în care acționează pentru a supraviețui sau pentru a se distra cumva.

opinie și vedere

Asevedeași