Probleme de viziune în societatea modernă,

Rolul științei și tehnologiei în societatea modernă. Rolul științei în societatea modernă

Kokhanovsky V. Capitolul XIV. Radugin A. Adiţional Fiecare epocă istorică, fiecare etapă a dezvoltării viziune plus patru este ca umane are propria sa particularitate, în același timp, acestea sunt legate indisolubil atât de trecut, cât și de viitor.

La sfârșitul secolului al XX-lea, civilizația umană intră într-un stat calitativ nou, unul dintre cei mai importanți indicatori al acestuia fiind apariția problemelor globale.

Problemele globale au adus omenirea la granițele existenței sale și au forțat să privească înapoi pe calea parcursă. Problemele globale au pus omenirea în fața nevoii de a se schimba singură. Acum este necesar să dezvoltăm un astfel de sistem global de orientări valorice care ar fi acceptat de întreaga populație a planetei.

Înla Rio de Janeiro a avut loc o conferință, la care au participat șefii de guvern din multe state, care au adoptat documente care să ateste că valorile oferite de Occident duc omenirea la distrugere. Problemele globale ale timpului nostru nu pot fi rezolvate fără elaborarea detaliată a acestora de către filosofi și reprezentanți ai științelor specifice.

documentar de viziune o bucată de afine pentru vedere

Specificitatea problemelor globale constă în faptul că acestea necesită o organizare a cercetării științifice orientată spre programe. În prezent, problemele globale sunt studiate de multe științe - ecologiști, geografi, sociologi, politologi, economiști etc. În anii 90, a apărut o nouă zonă de cercetare interdisciplinară, numită globalistică. Problemele globale sunt, de asemenea, studiate de filosofie în viziunea asupra lumii, aspecte metodologice, sociale și umanitare. Baza analizei filosofice a problemelor globale este formată din rezultatele științelor particulare.

În același timp, această analiză este necesară, pe lângă valoarea euristică, pentru cercetări ulterioare, deoarece contribuie la integrarea științelor speciale care necesită un acord privind coordonarea în studiul problemelor globale.

Filosofia devine o verigă de legătură pentru reprezentanții diferitelor discipline științifice, deoarece se concentrează în analiza sa asupra interdisciplinarității. Fiecare eră dă naștere propriei sale filozofii. Filosofia modernă trebuie să devină, în primul rând, o filozofie a supraviețuirii.

Asta pentru că cineva îți spune să te oprești puțin și să te uiți la tine și la ce faci. Uneori trebuie să încetinim și să ne uităm la noi. Doar atunci, absurditățile și neajunsurile pe care le acceptăm ca normă devin evidente și le putem pune la îndoială. Artistul polonez Pawel Kuczynski este cel care-ți deschide ochii. Kuczynski a combinat latura socială și satira, iar rezultatul este acesta: câteva ilustrații care te fac să-ți reevaluezi prioritățile.

Sarcina filozofiei moderne este de a căuta astfel de valori și sisteme sociale care să asigure supraviețuirea umanității. Noua filozofie este chemată să dezvolte un model pentru rezolvarea problemelor globale, pentru a ajuta orientarea practică a unei persoane în lumea modernă în materie de supraviețuire a civilizației. Noul impuls constă probleme de viziune în societatea modernă dezvoltarea filozofiei aplicate care se ocupă de probleme practice.

Fără o viziune filozofică a întregii situații în ansamblu, nici un singur fund al problemelor globale nu poate primi o soluție fundamentală. Specificitatea înțelegerii filosofice a problemelor globale: 1 Filosofia, formând o nouă viziune asupra lumii, stabilește anumite valori, care determină în mare măsură natura și direcția activității umane.

Arată, în special, că problemele globale apar la etajul 2. Secolul XX. Astfel, la eternele probleme filozofice ale ființei, cogniției, sensul vieții umane etc. Conștientizarea umanității ca factor planetar apare nu numai datorită aspectelor pozitive ale influenței sale asupra lumii, ci și în întregul spectru consecințe negative cale de dezvoltare tehnogenică. Natura globală a acestor probleme nu permite rezolvarea lor regională, adică din punct de vedere al uneia sau mai multor stări.

Rolul științei și tehnologiei în societatea modernă. Rolul științei în societatea modernă

Când se clarifică modalitățile de rezolvare a problemelor globale, este necesar să se determine strategia pentru soluționarea lor. Aici, ca punct de plecare, se poate lua clasificarea lor în trei grupuri interdependente. Astăzi există multe încercări de a dezvolta soluții la problemele globale. Și aici un loc special este ocupat de Clubul Romei, condus de mult timp de Aurelio Peccei. La inițiativa acestei organizații neguvernamentale, au fost efectuate o serie de studii majore, publicate sub formă de rapoarte.

În această direcție, se realizează unitatea civilizației moderne și destinul comun al tuturor țărilor și popoarelor. Problemele globale schimbă, în multe feluri, însăși abordarea înțelegerii progresului social, forțată să supraestimeze valorile care au fost stabilite de-a lungul istoriei civilizației la temelia sa.

Următorul pas constă în reorientarea morală a oamenilor, în înțelegerea situației actuale din aceste poziții și în căutarea unor modalități practice de ieșire din ea. Criza societății moderne se datorează în mare probleme de viziune în societatea modernă alienării totale, globale a omului. De aici mântuirea omenirii în îmbunătățirea societății și în educația persoanei însuși și nu numai în realizările științifice și tehnologice. Organizarea sistemică a programelor pentru rezolvarea problemelor globale implică utilizarea modelării globale.

Problemele globale cer umanității unitate spirituală în numele civilizației salvatoare. Acestea au condus la necesitatea unor schimbări calitative în sistemele de susținere a vieții ale societății și orientările valorice ale acesteia. Acestea necesită relații fundamental noi între oameni, precum și relații între oameni și natură.

Kochergin A. Filosofie și probleme globale. Leibin V. Globalistica - istorie și modernitate. Lorenz K. Știința și problemele globale ale timpului nostru. Jaspers K. În ciuda faptului că umanitatea din secolul 21 se dezvoltă cu pași mari și pretinde că va cuceri alte planete, ea are încă probleme globale nerezolvate din timpul nostru. Filosofia le consideră coroborate cu procesele care au loc în economie, politică și alte domenii ale vieții umane. Anumite probleme au primit statut global datorită faptului că afectează aproape întreaga populație a Pământului și pot amenința moartea întregii civilizații.

Filosofia are în vedere și modernitatea dintr-o perspectivă istorică, adesea problemele nu sunt rezolvate timp de multe secole.

 • Care este vederea lui Vanya Voronov
 • Modernizare - Societatea modernă și societatea mondială 30 May, Societatea modernă și societatea mondială Rute occidentale și non-occidentale către modernitate Experiența occidentală a industrializării a fost modelul industrializării mondiale.
 • Restabiliți vederea creierului
 • Modernizare - Societatea modernă și societatea mondială
 • Marva ohanyan despre viziune

Războaiele și consecințele lor au fost, sunt și, din păcate, vor fi, atâta timp cât există ambiții și dorința de a câștiga bani. Același lucru se poate spune și pentru lipsa de alimente. Instabilitatea condițiilor meteorologice, războaiele, crizele politice și economice au afectat în permanență probleme de viziune în societatea modernă cu alimente.

În lumea modernă, cu un nivel suficient de ridicat de producție, din 7 miliarde de oameni, doar 1 miliard nu suferă de foame, iar restul nu mănâncă în mod regulat. O altă problemă care există de secole este analfabetismul populației. S-a dovedit că, pentru a lucra în fabrici și fabrici, aveți nevoie de un calificat forta de munca Am fost preocupați industrial de acest lucru, dar analfabetismul nu a fost niciodată învins.

Epoca modernă

Filosofia consideră că unele dintre problemele globale ale timpului nostru sunt un produs al timpului nostru. Până la sfârșitul secolului al XX-lea, s-a dat seama că resursele naturale nu sunt nesfârșite, ci necesită un tratament atent. Problemele de mediu probleme de viziune în societatea modernă devenit acute. Creștere explozivă industrială, utilizare necontrolată îngrășăminte minerale - toate acestea au dus la faptul că suprafețe mari de teren agricol devin inutilizabile. Rafinăriile chimice și de petrol poluează râurile și rezervoarele de apă dulce.

O cantitate mare de gunoi, deșeuri radioactive și chimice este, de asemenea, o problemă uriașă.

 • Principiile restaurării viziunii
 • Cursul nr.
 • Clinică oftalmologică din Kislovodsk
 • Chiar vreau să-mi recapăt vederea

Nici creșterea populației nu adaugă optimism. De asemenea, trebuie să facă ceva. Schimbările climatice ale planetei și impactul asupra noastră activitatea Soarelui, amenințarea căderii marii meteoriți și asteroizi sunt, de asemenea, probleme globale ale timpului nostru. Filosofia constată schimbarea conștiinței umane sub influența unei amenințări atât îmbunătățiți-vă viziunea dramatic probabile.

Evoluționismul socială: Cum a dezvolta societatea modernă?

Poate de aceea așteptarea sfârșitului lumii a luat proporții grandioase. Deci, unde să căutăm soluții la problemele globale? În primul rând, statele și omenirea în ansamblu trebuie să învețe să negocieze între ele.

cum se reface chirurgia vederii Am băut pentru a restabili vederea

Istoria omenirii este istoria războaielor. Probleme de viziune în societatea modernă al doilea rând, industria trebuie să devină în cele din urmă ecologică.

viziune prin pleoape viziunea dvrs

Și țările dezvoltate sunt pur și simplu obligate să ajute țările lumii a treia în acest sens, unde nu se gândesc deloc la problemele de mediu.

Dezvoltarea economică și programele educaționale pot ajuta la reglementarea populațiilor din țările defavorizate. Dar modalitățile de rezolvare a problemelor globale ale timpului nostru pot rămâne doar întreprinderi, în timp ce în primul rând va exista sete de beneficii rapide și dorința unor state de a controla economia și politica mondială. Omenirea modernă a intrat în cel de-al treilea mileniu al dezvoltării sale, care a dat naștere la noi probleme și provocări, a intensificat atenția asupra problemelor tradiționale globale.

 1. La complicații cu vederea
 2. Scăderea vederii bune

Introducerea celor mai recente realizări ale științei și tehnologiei în producție, apariția noilor tehnologii, surse de energie și materiale a probleme de viziune în societatea modernă, pe de o parte, la schimbări calitative profunde în viața societății. Omenirea a intrat în era revoluției științifice și procentul de acuitate vizuală, a sporit impactul antropic pe natură, care are un caracter contradictoriu.

Fenomenele pozitive și negative sunt legate între ele: îmbunătățirea tehnologiilor și creșterea producției, contribuie la o satisfacție mai completă a nevoilor oamenilor, la utilizarea rațională a resurselor naturale și la creșterea producției de alimente.

Pe de altă parte, mediul natural este poluat, pădurile sunt distruse, eroziunea solului crește, ploile acide cad, stratul de ozon din jurul pământului scade, sănătatea oamenilor se deteriorează și altele asemenea. Anumite dificultăți apar din însăși viața și activitățile unei persoane.

În esența, amploarea și semnificația lor, acestea sunt diferite: unele sunt de natură locală și nu necesită eforturi, resurse și fonduri uriașe pentru a le rezolva; altele - provoacă influență într-o anumită regiune și, de asemenea, nu prezintă dificultăți semnificative. Cu toate acestea, există cei care vor citi interesele întregii omeniri, vor reprezenta o amenințare pentru toți pământenii, pentru toată viața de pe Pământ.

Acestea sunt probleme de ordin planetar. Ei, în cea mai mare măsură, deranjează omenirea, îl fac să se gândească la viitorul său, să caute căi, metode și mijloace de rezolvare a acestora. Mai întâi în Occident, apoi în Est, în fosta Uniune Sovietică. Atât atunci, cât și acum, în rândul oamenilor de știință, filozofilor nu exista o singură gândire universală, general acceptată, despre natură și motivele apariției, evaluării și soluțiilor lor.

cum să îmbunătățiți vederea dacă se înrăutățește scăderea vederii bune

Până în prezent, există o discrepanță în ceea ce privește numărul problemelor globale. Cercetătorii occidentali în special reprezentanții Clubului Romei cred că omenirea modernă se confruntă cu aproximativ o sută de probleme globale.

Modernizare - Societatea modernă și societatea mondială

Intern - există aproximativ trei duzini de ei. Mult mai esențială este stabilirea priorităților dintre ele, care trebuie abordate în primul rând și modul de soluționare a acestora. Vorbim despre modalități specifice științifice, tehnice și tehnologice, materiale și de resurse, metode și mijloace de rezolvare a acestora și costurile pe care umanitatea trebuie să le suporte.

Oamenii de știință sunt de acord că problemele globale amenință existența umană. Cele ecologice sunt deosebit de rezonante. Prin urmare, starea ecologiei moderne este un subiect constant de gândire pentru gânditori. Potrivit lui A. Dacă o persoană nu se schimbă, atunci nimic nu o va salva de la soarta dinozaurilor.

Cercetătorii înțeleg că problemele globale sunt critice. Totalitatea lor poate varia, dar acutitatea și semnificația lor vitală pentru societate și civilizație sunt enorme. Problemele globale sunt un obiect de studiu în multe științe naturale, sociale și umanitare, inclusiv filosofice.

Ilustrații care îți arată ce e greșit la societate, de la Facebook la politică

Fiecare dintre ei, pe lângă filozofie, examinează unul sau mai multe aspecte ale problemei. Filosofia se străduiește un studiu cuprinzător, cuprinzător al acestora, vizează o persoană umanitatea către aspectul umanist, stabilește conexiunea lor conceptuală cu activitatea umană și tendințele generale de dezvoltare.

viziunea este cât de mult în procente forum de recuperare a viziunii

Teoria filosofică vizează dezvoltarea și furnizarea unei metodologii, metode și tehnici pentru studierea acestor probleme. Datorită cunoștințelor filosofice, devine posibilă explorarea științifică și căi sociale soluțiile lor. Cunoștințele filosofice oferă un probleme de viziune în societatea modernă, abordarea sistemelorintegrarea științei și practicii.

Asevedeași