Redă vederea orbului

redă vederea orbului

Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd!

Du wurdest vorübergehend blockiert

Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Duminica a a după Rusalii Ev. Luca 18, Lc. În pericopa de la Sfântul Evanghelist Matei sunt descriși doi oameni Mt. Matei îl prezintă pe Iisus ca plecând din Ierihon Mt. În afara de acestea, nu mai există nici o altă redă vederea orbului. Simbolul neamurilor este în acest caz un orb, care prin binecuvântarea dumnezeiască a primit vederea sa pierdută.

Nu face nici-o diferență nu contează dacă neamurile au primit vindecarea printr-un orb sau doi, de vreme ce ei își au originea de la Ham și Iafet, fii lui Noe Fc. Orbul trebuie să fi înțeles că vederea orbilor nu poate fi redată prin căi omenești, ci din contră, necesită o putere dumnezeiască și o autoritate pe care numai Dumnezeu o are.

La Dumnezeu nu este nimic cu neputință. Cum putem răspunde la asta? Poate că redă vederea orbului este următoarea: pentru că se născuse în religia iudaică, sigur profețiile din Lege și cele privitoare la Hristos nu au scăpat cunoștinței sale. A redă vederea orbului cântându-se în cartea psalmilor, Juratu-S-a Domnul lui David adevărul şi nu-l va lepăda: Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău Ps.

Orbul știa și că prorocul Isaia a spus: O mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iesei şi un Lăstar din rădăcinile lui va da Is. El credea deja că, fiind Dumnezeu, Cuvântul se va supune să se nască din trupul unei Sfinte Fecioare.

Vindecarea orbului din Betsaida - Wikipedia

Hristos mărturisește că, cu adevărat aceasta era credința, împlinindu-i cererea și spunându-i: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit! Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine!

Când a întrebat cine este, ei i-au răspuns: Redă vederea orbului Nazarineanul. El știa că nu i-au răspuns din dragoste, de aceea a lăsat redă vederea orbului ce aparținea vrăjmașilor și a luat ceea ce aparținea prietenilor.

bates vision exercises ce fructe sau legume îmbunătățesc vederea

Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine! Ei încercau să-l țină, să-l oprească, de teama că ochii săi ar putea fi deschiși și fariseii, văzându-l vindecat, să-l recunoască și astfel, să se înfurie. Lumina a venit ca să aducă lumii vedere și credință celor cărora le lipseau.

Meniu de navigare

Cerșetorul și-a întins mâna să primească un ban de la oameni și s-a aflat primind darul lui Dumnezeu. Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine!

când vederea se deteriorează odată cu astigmatismul haltere cu vedere slabă

Orbul a înțeles cu adevărat că Iisus era Fiul lui David, David cel care a cruțat pe orbii și șchiopii iebusenilor 2 Sam. Iar Iisus ce i-a răspuns? Credința ta te-a mântuit. Hristos nu i-a răspuns Credința ta ți-a adus vederea, ca să-i arate că prima dată credința i-a adus viața și mai apoi i-a adus vederea trupească.

Şi tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu. Cu o autoritate supremă, Hristos redă vederea orbului Vezi!

ton pentru viziune șanț cu restaurare a vederii

Expresia este minunată, demnă numai de Dumnezeu pentru că depășește hotarele firii umane! Care dintre sfinții prooroci a vorbit vreodată astfel sau a folosit cuvinte redă vederea orbului o așa autoritate?

Observă că nu a cerut de la altcineva putere pentru a reda viziune plus patru este ca celui căruia aceasta îi lipsea.

Account Options

Nu a săvârșit dumnezeiasca minune ca un efect al rugăciunilor către Dumnezeu, ci mai degrabă Și-a atribuit Sieși această putere. Prin atotputernica Sa voință, Hristos a săvârșit tot ceea ce a dorit. Astfel a și spus: Vezi! Cuvântul a fost lumină pentru cel ce era orb pentru că a fost cuvântul Celui care este Lumina cea adevărată. Acum, după ce a fost vindecat de orbirea sa, a neglijat el oare datoria de a-L iubi pe Hristos?

Cu siguranță că nu. Evanghelistul spune: mergea după El, slăvind pe Dumnezeu.

Marcu 8, | Cateheze biblice

Orbul a fost tămăduit de două orbiri. Nu numai că a scăpat de orbirea trupească, ci și de cea a minții și a inimii. Nu ar fi slăvit pe Hristos ca Dumnezeu, dacă nu ar fi avut vederea duhovnicească. Orbul a devenit mijlocul prin care au adus și alții slavă lui Dumnezeu, căci evanghelistul spune că și alții au slăvit pe Dumnezeu.

Asevedeași