Viziune și negociere

viziune și negociere

In cadrul Conferintei a fost agreată urmatoarea declaratie care va fi adresată Organizatiei Internationale a Muncii, precum si Confederatiei Internationale a Sindicatelor, pentru o abordare eficientă si responsabilă a problemelor specifice organizatiilor sindicale din regiunea balcanică. Considerăm necesar să profităm din plin de oportunitățile oferite de aceste schimbări de transformare pentru a crea un viitor mai bun și pentru a asigura securitatea economică, egalitatea de șanse și justiția socială, cu scopul final de a întări toate societățile și de a le îmbunătăți bunăstarea.

viziune și negociere restabilirea radicală a vederii

Cei trei piloni de acțiune expuși în raport vor stimula creșterea economică, corectitudinea și durabilitatea generațiilor actuale și viitoare din țările noastre. Salutăm lansarea unei noi agende orientate pe om, punând oamenii și munca lor în centrul politicii economice și sociale și al practicilor de afaceri.

Solicităm o schimbare a regulilor pentru realizarea unui nou contract social, în care sindicatele sa joace un rol-cheie.

viziune și negociere de ce dimineața vederea se deteriorează

Avertizăm elitele politice că, dacă nu vom face ajustările necesare pentru a ajunge la un nou tratat social, diferențele economice și sociale vor crește și acest lucru reprezintă riscuri enorme pentru viitor. Acordăm o atenție deosebită apelului OIM către toate părțile interesate de a-și asuma responsabilitatea pentru construirea unui viitor just al muncii.

Odată ce ați decis să negociezi cu pachete, iată câțiva pași de bază pentru planificarea negocierilor pentru a vă maximiza succesul: Proiectul devreme Puteți asambla un pachet chiar înainte să știți multe despre negociere. Doar prin revizuirea elementelor luate în considerare și încercarea de a identifica un teren comun, veți avea o schiță grosolană a unui pachet funcțional. Acest lucru poate fi apoi folosit pentru a vă direcționa investigația, a pregăti părțile interesate și pentru a dezvolta un plan de joc pentru negociere. Revizuiți frecvent Deși este bine să elaborați mai devreme unele idei, este important să nu rămâneți prea atașați de ele.

Baza pentru acest viitor este urgenta consolidare a dialogului social și a negocierilor colective. Viziunea noastră este ca acest nou contract social trebuie să includă obiectivele de a realiza ocuparea deplină și distribuirea echitabilă a bunului comun produs, pentru viziune și negociere inegalităților în venituri și bogăție. Considerăm că o importanță majoră o are implementarea unor principii importante precum: — respectarea drepturilor în lanțurile de aprovizionare ale companiilor multinaționale; — detașarea drepturilor de muncă, a drepturilor sociale și sindicale în afara concurenței pe piață; — acordul privind standardele minime regionale privind condițiile de plată și de muncă, în conformitate cu standardele internaționale; — dincolo de PIB — viziune și negociere dezvoltării sociale și economice și a bunăstării populației ar trebui extinsă prin utilizarea mai multor indicatori.

viziune și negociere unitatea de viziune este ca

In discuțiile privind situațiile specifice din diferitele țări din regiune, s-au remarcat numeroase probleme comune, legate în principal de dreptul la asociere și dreptul la negociere colectivă al angajaților. Fără respectarea de catre state a acestor drepturi și garantarea lor prin intermediul sistemelor juridice și ale organelor de drept, nu ne putem gândi la un dialog social și nu ne putem aștepta la rezultate, cu atât mai puțin la negocieri colective!

Pe baza acestei constatări, facem un apel către: — guverne, — Organizațiile patronale cu următoarele solicitări: Să creeze condiții viziune și viziune și negociere premise pentru respectarea și garantarea dreptului internațional recunoscut al lucrătorilor, nu numai angajaților, la asociere și a drepturilor sindicale care decurg din acesta, prin legi naționale!

viziune și negociere deschide masa pentru viziune

Asigurarea reprezentării colective a lucrătorilor și a angajatorilor prin dialogul social ca bun public, promovat în mod activ prin intermediul politicilor publice.

Crearea de strategii naționale privind Viitorul Muncii, prin dialog social între guverne și organizațiile angajaților și patronilor. Să depună eforturi pentru promovarea și dezvoltarea dialogului social și a relațiilor bi si tri-partite prin care are loc dialogul social.

Tehnici de negociere

Să consolideze și să dezvolte negocierile collective, ca un instrument important de construire a unor relații echilibrate și corecte între angajatori și angajați. Apelăm și așteptăm ca OIM și ITUC să sprijine apelul nostru și să influențeze o abordare responsabilă viziune și negociere eficientă la nivel național în țările din regiune pentru a ne rezolva solicitările!

Articole recente.

viziune și negociere viziune slabă atât aproape cât și departe

Asevedeași