Viziunea dimensiunii elevului. MISIUNE/ VIZIUNE/ OBIECTIVE

viziunea dimensiunii elevului

Liceul oferă servicii educaționale și sociale de calitate beneficiarilor direcți și indirecți, membrii comunității, iar comunitatea asigură resursele necesare și participă prin forme și modalități specifice la asigurarea calității educației furnizate în această unitate de învățământ.

pete ascuțite ale vederii

Principiile viziunea dimensiunii elevului stau la baza funcționării acestei instituții sunt: asigurarea unui învățământ de calitate și promovarea unei strategii orientată spre performanță și valori; asigurarea șanselor egale la instruire; promovarea și sprijinirea tinerilor talentați; îmbunătățirea continuă a relațiilor cu beneficiarii educației și a relațiilor publice; întărirea dimensiunii europene a educației; asigurarea obiectivității față de beneficiarii direcți ai educației, luarea în considerarea opiniilor acestora și eficientizarea activității Consiliului Elevilor; asigurarea unei pregătiri profesionale viziunea dimensiunii elevului cu pregătirea profesională din alte țări europene; formarea atitudinilor moral - civice necesare pentru a face față amenințărilor la adresa omului și a societății violența, imoralitatea, drogurile, etc.

Liceul nostru se dedică dezvoltării personale și profesionale a elevilor, în condiții de calitate a procesului educațional, asigurându-le șanse egale de integrare socio-profesionale și de continuare a învățării pe tot parcursul vieții. De asemenea, în această unitate de învățământ, se aplică, se promovează și sunt susținute implementarea și generalizarea reformei învățământului profesional și tehnic.

cum să mănânci cu scăderea vederii

Școala asigură însușirea viziunea dimensiunii elevului științifice, a valorilor culturii naționale și universale, satisfăcând nevoile fiecărui elev de a se simți pregătit în ceea ce privește deținerea noțiunilor și aplicarea lor în practică, de a se simți capabil să utilizeze informațiile, de a fi deschis spre schimbare și adaptare la nou și spre învățarea și respectarea valorilor societății democratice.

Școala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea și dezvoltarea acestora pentru obținerea de performanțe.

standarde de îngrijire în oftalmologie

Oferta educațională este variată și se stabilește în funcție de resursele umane, opțiunile părinților și ale elevilor, vizând promovarea unui învățământ deschis și flexibil, capabil să ofere tinerilor din zona o educație de înaltă calitate în domeniul învățământului din ciclurile primar și gimnazial în condiții de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie, religie.

De asemenea, școala noastră reușește să asigure atingerea standardelor de performanță conforme dimensiunii europene pentru integrarea pe piața muncii. Școala pregătește tinerii pe mai multe niveluri de școlarizare: Învățământ preșcolar.

cum să restabiliți vederea unui student

Asevedeași