Viziunea obiectului este aceea. Meniu de navigare

Structuralismul în antropologie și sociologie[ modificare modificare sursă ] Mișcarea structuralistă s-a caracterizat încă de la ivirea ei printr-o critică a metodei istoricizante a școlilor antropologice anterioare, difuzionismul și evoluționismul.

Diagnosticarea și tratarea cancerului tiroidian - Dr. Roxana Boanță - Spitalul Clinic SANADOR

Ea a dat naștere la două curente distincte: structuro-funcționalismul anglo-saxon și structuralismul lui Claude Lévi-Strauss. Structuralismul anglo-saxon[ modificare modificare sursă ] În literatura de limbă engleză antropologia structuralistă este reprezentată în special de Bronislaw Malinowski - și Alfred Reginald Radcliffe-Brown - Ambii folosesc metoda structuralistă în măsura în care se consideră că fiecare societate constituie un sistem, un ansamblu de elemente interdependente, cum sunt relațiile de rudenie, culturareligiaeconomiatehnicacare nu au sens decât în interrelațiile reciproce.

Conceptul de reprezentare poate fi întrebuințat pentru a da o minimală definiție artei. Desigur, nu toată arta este reprezentațională și ar fi o lipsă de rigoare să extindem conceptul asupra arhitecturii, muzicii, picturii abstracte, sau viziunea obiectului este aceea artelor decorative. Pe de altă parte, există o tendință în filozofia contemporană de a extinde conceptul de reprezentare asupra întregului fenomen artistic, de unde ar rezulta că, deși nu toată reprezentarea e artă, toată arta e reprezentare. În strânsă legătură cu reprezentarea stă conceptul de imitare, care presupune că relația dintre opera de artă și realitate este asemenea celei dintre copie și original. Dar trebuie să facem distincție între reprezentarea cât mai exactă a unui obiect particular, care ar duce la imitație în cel mai pur sens, și reprezentarea ca ținând de convenție — cum se întâmplă în cazul anumitor reprezentări convenționale, cum sunt îngerii în pictura 3.

Sarcina antropologiei este de a descoperi și de a analiza aceste relații. Se poate vorbi de un punct de vedere funcționalistpentru că prin această metodă se definește funcția asumată de fiecare element constitutiv al structurei sociale respective.

viziunea obiectului este aceea deteriorare accentuată a vederii unuia

Pentru Radcliffe-Brown, structurile "concrete" constituie materia primă a observației antropologice, în timp ce structurile generale, "abstracte", care le organizează, reprezintă modele care permit înțelegerea fenomenelor sociale. Sociologul american Talcott Parsons - definește structura ca o construcție stabilă, independentă de fluctuațiile mediului în care există, spre deosebire de funcție, care reprezintă un efort permanent de adaptare a structurei la schimbările petrecute în mediu.

viziunea obiectului este aceea pentru vederea ce să bei

Ambele aspecte sunt corelate strâns în sistemul social și permit astfel înțelegerea organizării și dinamicei sociale, destinat să furnizeze un viziunea obiectului este aceea elementului principal pe care îl constituie acțiunea.

Orice acțiune implică relații interdependente, cum ar fi normele, simbolurile și valorile sociale. Structuralismul antropologic al lui Claude Lévi-Strauss[ modificare modificare sursă ] Structura este definită de Claude Lévi-Strauss ca un ansamblu de raporturi invariabile corelative sau antitezicecare exprimă organizarea unui sistem: "noțiunea de structură socială nu se raportează la realitatea sa empirică, ci la modelele construite după aceasta" C.

În consecință, ea nu poate fi observată în mod direct, ci constituie realitatea devenită inteligibilă sub formă logică, modelul, viziunea obiectului este aceea simbolic care permite accesul la structură.

Misiunea Bibliotecii Naţionale a României Misiunea Bibliotecii este aceea de a dezvolta, organiza, conserva, cerceta, accesibiliza şi de a pune în valoare, sub multiple forme, patrimoniul documentar naţional în scopul susținerii informării, studiului, cercetării și educației. Prin Depozitul Legal, Biblioteca Națională a României are ca obiectiv tezaurizarea producției editoriale naționale.

Claude Lévi-Strauss Unele modele aparțin unei categorii logice stricte, ca acelea utilizate de Lévi-Strauss viziunea obiectului este aceea lucrarea sa Structures élémetaires de la parenté ; altele sunt constituite din simple aserțiuni, având între ele raporturi de opoziție, de corelație sau de generare vezi seria Mythologiques, - Există modele conștiente și modele construite: primele sunt acelea care pun în mișcare sistemul social al unei populații, celelalte sunt acelea re construite sau descoperite de cercetătorul care studiază structura unei populații.

Prin cercetările lui Lévi-Strauss asupra grupurilor sociale primitive de exemplu clanurile totemicemiturile amerindianestructuralismul a atins în viziunea obiectului este aceea și etnografie un grad de perfecțiune care nu va mai fi depășit. Analiza structurală și-a arătat eficacitatea în studiul acestor forme sociale fixe, devine însă insuficientă când este confruntată cu realitatea societăților complexe, cum este aceea din zilele noastre.

despre noi

Teoria literaturii și critica literară[ modificare modificare sursă ] În afară de lingvistică și antropologie, structuralismul s-a manifestat mai ales în critica literară, în special prin contribuțiile lui Roland Barthes, Gérard Genette și Michael Riffaterre. După ce a studiat semnele, simbolurile și miturile existente în societatea contemporană Mythologie, ; Système de la mode,Roland Barthes - aplică procedeele de analiză structurală la studiul textelor literare Essais critiques, în special la tragediile lui Racine.

  1. Мы им никогда не препятствовали в .
  2. Perspectivele nivelurilor de viziune asupra lumii
  3. Эксцентрическая натура Шута как-то не располагала к более теплым отношениям, даже если бы Олвин к ним и стремился.
  4. Viziunea umană
  5. Farmacia oftalmica en leon gto
  6. Cum nu mi-am încordat ochii

Gérard Genette n. În PalimpsestesGenette definește "intertextualitatea" ca un ansamblu de relații existente între citări, referințe și interpretări, mai mult sau mai puțin explicite, care se stabilesc între textele literare.

  • Misiune și viziune - Biblioteca Nationala a Romaniei
  • Exercițiu de relaxare a vederii
  • Затем последовал и ответ -- голосом далеко не бесстрастным: -- Мы обсуждали эту проблему на протяжении многих и многих лет.

Michael Riffaterre - a introdus în analiza structuralistă noțiunea de "stilistică", definită viziunea obiectului este aceea studiu lingvistic al efectelor de comunicare exercitate de textele literare asupra cititorului Essais de stylistique structurale,Pentru Riffaterre, cititorul are un rol activ în timpul lecturii, el trebuie să interpreteze textul, făcând apel la cultura și la propria sa experiență.

Textul literar devine astfel o realitate sensibilă, niciodată definitivă, fiecare cititor având viziunea sa proprie, diferită de a altora. În filosofie[ modificare modificare sursă ] Michel Foucault - este poate singurul care a făcut din mișcarea structuralistă un instrument de investigație filosofică a științelor umane.

viziunea obiectului este aceea istoria oftalmologiei

Deși a refuzat eticheta de "structuralist", în Les Mots et les Choses el admite existența unei "structuri" în orice fenomen uman, psihologic, social etc.

Asevedeași