Viziunea poate fi comparată

(DOC) SUBIECTE MANAGEMENT vsams-tamas.ro | Munteanu Ionut - vsams-tamas.ro

Potrivit lui Kaichiro Nishino1, la aceste evoluţii un aport decisiv l-a avut ampla mişcare de sporire a productivităţii declanşate după al doilea război mondial sub coordonarea Centrului Japonez de Productivitate.

Cu titlu exemplificativ, prezentăm schematizată în figura nr. Se accentuează că ridicarea productivităţii implică întotdeauna două laturi. Prima se referă la latura raţională, funcţională, a activităţilor. A doua latură se referă la aspectul uman al conducerii. Experienţa întreprinderilor japoneze demonstrează că nu se poate obţine creşterea productivităţii dacă nu se armonizează aceste două laturi.

Metodele de genul celor preconizate şi utilizate de Taylor nu se mai dovedesc eficace vezi tabelul nr.

viziunea poate fi comparată sarcini oftalmologice situaționale

De fapt, esenţa stilului de management japonez constă în echilibrarea aspectelor raţionale, de metodă managerială, cu cele de natură strict umană. Faptul că în ultimele decenii industria japoneză a înregistrat cel mai rapid ritm de sporire a productivităţii se explică prin sistemul de management utilizat, caracterizat prin: implementarea sistemului de deliberare şi consens conducere - executanţi; încrederea reciprocă dintre manageri şi executanţi; loialitatea personalului faţă de întreprinderea în care lucrează, manifestată permanent în deciziile, acţiunile şi atitudinea faţă de aceasta.

Forţa de muncă japoneză munceşte intens deoarece este motivată, muncitorii fiind conştienţi că de creşterea venitului întreprinderii în care lucrează depinde ridicarea veniturilor pe care le obţin. Biletul nr. Multidimensionalitatea rolurilor managerilor nord-americani p. Din examinarea informaţiilor cuprinse în tabel, rezultă că rolul apreciat ca cel mai important pentru un manager este acela de alocator sau distribuitor de resurse, aspect major al funcţiei de decident a managerului.

viziunea poate fi comparată care a îmbunătățit vederea cu exercițiile fizice

Cu aproape aceeaşi intensitate se exercită şi rolul de leader, adică de motivare a subordonaţilor, de încadrare, pregătire şi celelalte elemente de conducere sub aspect uman. Urmează alte roluri, care prezintă, practic, aceeaşi intensitate. Este vorba de diseminator de informaţii şi de mânuitor al disfuncţionalităţilor din companie. Primul rol de diseminator se referă la transmiterea informaţiilor primite de la cei în subordine sau de persoane din afara domeniului condus, celorlalţi componenţi ai întreprinderii.

Se are în vedere atât informaţia privind aspectele concrete, cât şi de interpretare şi integrare a activităţilor realizate.

Producția alimentară Viziunea asupra lumii este cel mai important lucru din viață. Structura de viziune asupra lumii: filozofic, religios și istoric O persoană poate fi comparată cu o casă cu ferestre larg deschise către lumea exterioară. Mai mult, fiecare casă este individuală și unică, deoarece fiecare fereastră se deschide într-o lume specifică. Și cu cât mai multe ferestre, cu atât persoana este mai largă, vede tot ce îl înconjoară. O astfel de persoană are multe interese și este deosebită pentru ea.

Rolul de mânuitor de disfuncţionalităţi se rezumă la acţiunile corective necesare eliminării deficienţelor în desfăşurarea activităţilor. Dacă adâncim analiza în funcţie de sectorul în care se încadrează întreprinderile în care lucrează respectivele cadre de conducere, constatăm că: a singura diferenţă notabilă între ierarhia rolurilor în întreprinderile din sectorul public faţă de cea globală rezidă în trecerea rolului de monitor de controlor înaintea celui de întreprinzător, situaţie pe deplin explicabilă ţinând cont de specificul întreprinderilor publice; b în întreprinderile private diferenţele sunt ceva mai mari, comparativ cu situaţia de ansamblu, cele mai semnificative constând în: situarea rolului de leader pe primul plan, cu un plus de medie apreciabil faţă de rolul de alocator de resurse; plasarea expertizei tehnice pe penultimul loc, situaţie ce se explică prin redusa implicare a managerilor din întreprinderi în problemele tehnice, ei preocupându-se de cele de management şi economice.

viziunea poate fi comparată simulator de miopie

Managerii din întreprinderi, care nu lucrează în activităţile de cercetare-dezvoltare, îndeplinesc, comparativ cu cei din acest domeniu, într-o măsură mai mare, rolurile de leader, întreprinzător şi purtător de cuvânt al grupului pe care îl conduc. Pe ansamblu, se poate aprecia însă că diferenţele între managerii nord-americani în funcţie de domeniu şi de tipul întreprinderii sunt relativ mici, datorate specificităţii muncii de conducere şi similitudinii coordonatelor contextuale în care companiile şi managerii îşi desfăşoară activitatea.

SUBIECTE MANAGEMENT COMPARAT.docx

Referitor la calităţile, cunoştinţele şi aptitudinile cadrelor de conducere, cercetarea a relevat că cele mai importante se referă la latura umană a managementului, având în vedere elemente cum ar fi comunicarea verbală şi în scris, flexibilitatea comportamentală, aptitudinea de a asculta pe ceilalţi şi stăpânirea de sine în condiţii de stress.

Pe plan secund, se situează abilităţile conceptuale, urmate de cele tehnice, ultimele fiind cele politice. Din punct de vedere al caracteristicilor muncii de management se apreciază că definitorii pentru managerii americani sunt conciziunea, varietatea abordărilor şi fragmentarea pronunţată a zilei de muncă.

viziunea poate fi comparată chirurgie de restaurare a vederii ce este

Aşa se explică, după părerea lui Pavett şi Lau, preferinţa puternică a managerilor pentru comunicaţiile verbale - convorbiri telefonice, întâlniri informale etc. O altă dominantă a muncii de conducere o constituie orientarea predilectă spre soluţionarea problemelor curente, ceea ce are ca efect acordarea de timp insuficient pentru studiu şi autodezvoltare. Relativ frecvente sunt situaţiile de criză pe care sunt chemaţi să le soluţioneze managerii, de unde importanţa şi viziunea poate fi comparată laturii umane a conducerii, a leadership-ului în special, a planificării pe termen lung şi a perfecţionărilor organizatorice.

viziunea poate fi comparată ca normă de viziune

Probleme ale productivitatii muncii intr-o viziune comparatista internationala principalii factori: diferente intre principalele tari dezvoltate si modul cum contribuie la amplificarea sa - Angajatii nu sunt destul motivati - Viziune bioenergetică sunt facut investitii - Echipamentele sunt invechite - Echipele de muncitori nu sunt inchegate 1.

Acțiuni de control ale inflației În general, inflația are atat efecte favorabile cat si nefavorabile asupra productivitatii. Efecte favorabile: - creste inflatia, scade rata somajului - Firmele exportatoare au de castigat de pe urma inflatiei mari intrucat se produce fenomenul de devalorizare a monedei nationale Efecte nefavorabile: - daca inflatie este mare, scade puterea de cumparare - Inflatia mare afectează angajatii cu venituri mici si fixe - In inflatie firmele se decapitalizeaza 2.

Stimulente și investitii de capital viziunea poate fi comparată Zona SUA se afla pe primul loc deoarece exista sectoare in care statului nu ii este permis sa viziunea poate fi comparată implice si zone in care se asteapta sa se implice sit.

Subventionarii terenurilor agricole. In Europa ideea subventionarii nu este permisa, considerandu-se ca in acest mod sunt defavorizare anumite companii in favoarea altora, motiv pt care stimulentele si inv de capital guvernamental sunt considerate facilitati. In ceea ce priveste zona Japonia, companiile de pe teritoriul acesteia sau obisnuit cu subventionarea, dar aceasta nu inseamna ca pentru ei este mai putin importanta decat pentru SUA.

Stimulare si finantare a cercetarilor de guvern. Desi aceasta cale de stimulare are o importanta medie pentru cele trei zone, se obs totusi o viziunea poate fi comparată diferenta.

ASE+management+comparat

Japonia mai mult decat SUA sau Europa, este orientata spre perfectionare, spre indeplinirea dorintelor clientilor companiilor si, prin urmare, acorda o importanta mai mare stimularii si finantarii de catre guvern a cercetatorilor. Totusi, finantarea cercetarilor de catre stat prezinta doua mari dezavantaje. Pe de-o parte, este vorba despre transparenta informatiilor, iar pe de alta parte, este vorba despre faptul ca doar cercetarea aplicativa se poate concretiza. Din acest motiv, in zonele SUA si Europa cercetarea se face la nivel de companie.

Элвин отнял руки от пульта, поставив схему на сброс, и изображение на экране монитора потухло. Секунду он сидел в полной неподвижности, глядя на пустой прямоугольник, столько недель занимавший все его сознание. Он завершил кругосветное плавание; на этом экране прошел каждый квадратный метр внешней стены Диаспара. Он знал теперь город лучше, чем кто-либо, кроме, может быть, Хедрона; и он знал, что пути сквозь стены Элвин не пал духом: он никогда не надеялся, что все будет просто, что он найдет искомое с первой попытки. Важно было исключить одну возможность.

Comentati organigrama alaturata din punct de vedere managerial si cultural. Ce fel de organigrama?

viziunea poate fi comparată test de vizualizare cu grilaj

Piramidala Ce fel de organizare este: Ierarhic-functionala la toate biletele Ce fel de structura? Pe functiuni Nr niv ierarhice: 5 niv Ponderea managerilor 7 viziunea poate fi comparată directori si 2 specialisti Dimensiunile lui Hofstede: -Individualism motivarea si partea de resurse umane este mai complicata intr-o cultura indiv -Distanta fata de putere mare ne uitam la nr de niv ierarhice:5 care nu este mult redusa dar ponderea ierarhica mare 7 a presedintelui inseamna ca e distanta mare.

Managementul marilor firme europene p. Acestea se pot diviza in 3 tipuri principale : - - - Grupurile industriale : se caracterizează prin existenţa unui portofoliu de activităţi economice care au trăsături comune, în ceea ce priveşte competenţele şi care realizează un grad ridicat de sinergie prin dirijarea interdependenţelor-cheie la nivelul conducerii superioare a viziunea poate fi comparată.

Holdingurile industriale : sunt formate din filiale sau unităţi grupate în funcţie de anumite criterii, cel mai adesea, ramura de activitate.

Specifică lor este obţinerea unei sinergii mari la nivel de subgrup şi a unei sinergii reduse la nivel de intergrupuri componente. Din punct de vedere managerial se constată că, la nivelul holdingului, se realizează planificarea de ansamblu, strategică şi se pun în operă mecanisme de control, se realizează operaţiunile comerciale majore şi se alocă resursele financiare şi umane. Celelalte activităţi manageriale se descentralizează la viziunea poate fi comparată subgrupurilor. Conglomeratele financiare : formate dintr-o constelatie de unitati economice achizitii de capital Un exemplu de o asemenea firmă mare îl reprezintă Hanson Trust în Marea Britanie.

Asevedeași